Bỉ Ngạn tuy hoa diệp bất kiến. Nhưng vẫn không buông bỏ chấp niệm mà đời đời kiếp kiếp, ngàn vạn luân hồi một lần rồi lại một lần nở rộ.Chỉ cần chân tâm thì dù là thiên ý hay nhân tâm đều có thể thay đổi.
Nếu như buông bỏ thì sẽ chẳng có hi vọng gì, vẫn còn chấp niệm là vẫn còn hi vọng dù cho nhỏ nhoi thế nào đi chăng nữa
Ai dám bảo Bỉ Ngạn chi hoa hoa diệp đời đời bất kiến, thế sự vô thường chỉ cần trong tâm bỉ Ngạn vẫn còn chấp niệm thì ta tin rằng sẽ có 1 ngày thiên hoang địa lão mệnh trời thay đổi.....