Chính xác là cái cùi bắp thôi, bắp non để dành cho bò ăn, ai đem nấu chi uổng vậy.

Cả tháng trời mới có người tìm ra, hoan hô Ku Long