thank bác,còn nhiều mòn open hay lắm,anh em chia sẻ thêm nhé