Tớ đang cần nghiên cứu về quản lý khách sạn, bạn nào có phần mềm hay source gì thì giúp tớ nhé, tớ đã thử cái Hotel Management System gì đó nhưng không hay lắm vì nó để user đặt khách sạn thôi, không có quản lý buồng, tầng, điện thoại, các dịch vụ gia tăng...., nếu là phần mềm đang được một khách sạn nào đó sử dụng là tốt nhất.
Nếu mất ít chi phí tớ cũng chịu.

Liên hệ Anh Khánh: 9182928