Quote Được gửi bởi 123online View Post
Lại đang dính vấn đề này các bác ạ. CenOS 6 .
Bác nào chỉ e cách sửa file host như nào cho chuẩn ko , để deny các domain khác trỏ về ip server k
Nâng cấp HDH lên đi bạn, giờ ít ai dùng CentOS 6 lắm! Còn vẫn sửa = file config của virtualhost như các bác trên đã nói nhé!