Trang 7 / 8 FirstFirst ... 245678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 80
 1. #61
  Tham gia
  16-06-2009
  Location
  Thanh Hóa City
  Bài viết
  11
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Không hỉu j` hết trơn à !!!

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #62
  Tham gia
  25-10-2008
  Bài viết
  19
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Quote Được gửi bởi CrazyKing View Post
  Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Pascal.
  Program Viet_Graph;
  Uses Crt,Graph,Dos;
  Type
  Font = Array[1..256*16] of Byte;
  Font2 = Array[128*16+1..256*16] of Byte;
  Const
  Fnt2 : Font2=
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  12, 24,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  96, 48,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  48, 16,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  20, 40,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108, 56, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  28, 4, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,126,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  6, 12, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  192, 96, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  14, 2, 60,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54,108, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 12, 24, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 96, 48, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 22, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 54,108, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 6, 2,206,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,120, 12,124,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,254,192,192,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 48, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68, 17, 68,
  85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170, 85,170,
  221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,221,119,22 1,119,221,119,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 24, 24, 0, 56, 24, 24, 24, 24, 24, 60, 0, 24, 24, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,254, 6,246, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,246, 6,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,248, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 56, 8, 16, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 54,108, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 63, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  54, 54, 54, 54, 54, 55, 48, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  54, 54, 54, 54, 54,247, 0,247, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54,
  24, 24, 24, 24, 24,255, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,124, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,255, 0,255, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  0, 0, 12, 24, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 56, 8, 16, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,108,216, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,204,204,204,204,204,204,118, 0, 48, 48, 0,
  0, 0, 12, 24, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 96, 48, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25 5,255,255,255,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  0, 0, 56, 8, 16,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  0, 0, 54,108, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 0,
  255,255,255,255,255,255,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220,216,216,216,220,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,120,204,216,204,198,198,198,204,192,192, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198,198,192,192,192,192,192,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,128,254,108,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,254,198, 96, 48, 24, 48, 96,198,254, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,216,216,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,102,102,102,102,102,124, 96, 96,192, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,118,220, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,126, 24, 60,102,102,102, 60, 24,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 56,108,198,198,254,198,198,108, 56, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 56,108,198,198,198,108,108,108,108,238, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 30, 48, 24, 12, 62,102,102,102,102, 60, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,126,219,219,219,126, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 3, 6,126,207,219,243,126, 96,192, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 28, 48, 96, 96,124, 96, 96, 96, 48, 28, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0,124,198,198,198,198,198,198,198,198, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0,254, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24,126, 24, 24, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 48, 24, 12, 6, 12, 24, 48, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 12, 24, 48, 96, 48, 24, 12, 0,126, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 14, 27, 27, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
  24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,216,216,216,112, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 24, 24, 0,126, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,118,220, 0,118,220, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,198,198,198,198,198,198,126, 6, 12,248, 24,
  0, 0, 12, 30, 12, 60,108,204,204,204,204,118, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,248,108,102,102,246,102,102,102,108,248, 0, 0, 0, 0,
  0, 15, 12, 12, 12, 12, 12,236,108,108, 60, 28, 0, 0, 0, 0,
  0,216,108,108,108,108,108, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0,112,152, 48, 96,200,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0,124,124,124,124,124,124,124, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  (**************)
  var
  R : Registers;
  gd,gm,i: integer;
  st : String;
  ch,ch1,ch2: Char;
  Fnt : Font;
  (**************)
  Procedure Set_Color(color : byte);
  Begin
  port[$3c4]:=2;
  port[$3c5]:=color;
  End;
  (**************)
  Procedure Out_Text(st : string);
  Var
  C16 : Array[1..16] Of Byte;
  x,y,n,i,ofset,l,j : integer;
  ch1 : Char;
  Begin
  Set_Color(GetColor);
  l:=length(st);
  For j:=1 To l Do
  Begin
  ch1:=st[j];
  n:=Ord(ch1);
  x:=GetX;
  y:=GetY;
  ofset:=80*y+(x div 8);
  For i:=1 To 16 Do
  Begin
  C16[i]:=Fnt[16*n+i];
  ofset:=80*(y+i-1)+(x div 8);
  Mem[$A000:ofset]:=C16[i];
  End;
  x:=x+8;
  if x>632 Then
  Begin
  x:=0;
  y:=y+19;
  End;
  moveto(x,y);
  End;
  End;
  (**************)
  procedure Sch_Repl(Var S : String; Sch, Repl : String);
  Var
  i, j : Byte;
  Begin
  j := 0;
  Repeat
  i := Pos(Sch, S);
  If i > 0 then
  Begin
  Delete(S, i, Length(Sch));
  Insert(Repl, S, i);
  j := j + 1;
  End;
  Until (i = 0);
  End;
  (**************)
  Procedure Read_Font;
  Var
  sm,os,i : Word;
  Begin
  R.AX := $1130;
  R.BH := 6;
  Intr($10,R);
  sm:=R.ES;
  os:=R.BP;
  For i:=1 To 128*16 Do Fnt[i]:=Mem[sm:os+i-1];
  For i:=128*16+1 To 256*16 Do Fnt[i]:=Fnt2[i];
  End;
  (**************)
  Procedure Load_Graph_Font;
  Begin
  R.AX := $1121;
  R.CX := 16;
  R.BL := 0;
  R.DL :=Round(480/R.CX);
  R.ES := Seg(Fnt);
  R.BP := Ofs(Fnt);
  Intr($10,R);
  End;
  (**************)
  Procedure UnLoadFont;
  Begin
  R.AH := $11;
  R.AL := $24;
  R.BL := 30;
  Intr($10, R);
  End;
  (**************)
  Function Vn(S : String) : String;
  Begin
  Sch_Repl(S, 'aw', chr(128));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'s', chr(129));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'f', chr(130));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'r', chr(131));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'x', chr(132));
  Sch_Repl(S, chr(128)+'j', chr(133));
  Sch_Repl(S, 'aa', chr(134));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'s', chr(135));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'f', chr(136));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'r', chr(137));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'x', chr(138));
  Sch_Repl(S, chr(134)+'j', chr(139));
  Sch_Repl(S, 'ee', chr(140));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'s', chr(141));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'f', chr(142));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'r', chr(143));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'x', chr(144));
  Sch_Repl(S, chr(140)+'j', chr(145));
  Sch_Repl(S, 'ow', chr(146));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'s', chr(147));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'f', chr(148));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'r', chr(149));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'x', chr(150));
  Sch_Repl(S, chr(146)+'j', chr(151));
  Sch_Repl(S, 'oo', chr(152));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'s', chr(153));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'f', chr(154));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'r', chr(155));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'x', chr(156));
  Sch_Repl(S, chr(152)+'j', chr(157));
  Sch_Repl(S, 'uw', chr(158));
  Sch_Repl(S, 'w', chr(158));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'s', chr(159));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'f', chr(160));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'r', chr(161));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'x', chr(162));
  Sch_Repl(S, chr(158)+'j', chr(163));
  Sch_Repl(S, 'as', chr(164));
  Sch_Repl(S, 'af', chr(165));
  Sch_Repl(S, 'ar', chr(166));
  Sch_Repl(S, 'ax', chr(167));
  Sch_Repl(S, 'aj', chr(168));
  Sch_Repl(S, 'es', chr(169));
  Sch_Repl(S, 'ef', chr(170));
  Sch_Repl(S, 'er', chr(171));
  Sch_Repl(S, 'ex', chr(172));
  Sch_Repl(S, 'ej', chr(173));
  Sch_Repl(S, 'is', chr(174));
  Sch_Repl(S, 'if', chr(175));
  Sch_Repl(S, 'ir', chr(181));
  Sch_Repl(S, 'ix', chr(182));
  Sch_Repl(S, 'ij', chr(183));
  Sch_Repl(S, 'os', chr(184));
  Sch_Repl(S, 'of', chr(190));
  Sch_Repl(S, 'or', chr(198));
  Sch_Repl(S, 'ox', chr(199));
  Sch_Repl(S, 'oj', chr(208));
  Sch_Repl(S, 'us', chr(210));
  Sch_Repl(S, 'uf', chr(211));
  Sch_Repl(S, 'ur', chr(212));
  Sch_Repl(S, 'ux', chr(213));
  Sch_Repl(S, 'uj', chr(214));
  Sch_Repl(S, 'ys', chr(215));
  Sch_Repl(S, 'yf', chr(216));
  Sch_Repl(S, 'yr', chr(221));
  Sch_Repl(S, 'yx', chr(222));
  Sch_Repl(S, 'yj', chr(248));
  Sch_Repl(S, 'dd', chr(249));
  Sch_Repl(S, 'DD', chr(250));
  Sch_Repl(S, '~', '');
  Vn := S;
  End;
  (**************)
  Begin
  Clrscr;
  gd:=0;
  initgraph(gd,gm,'c:\tp\bgi');
  if graphresult<>0 then
  Begin
  writeln(VN('Co loi do hoa'));
  Readln;
  End;
  DirectVideo:=False;
  clearDevice;
  Read_Font;
  TextColor(MAGENTA);
  SetColor(RED);
  Load_Graph_font;
  st:='Xin chafo casc bajn. ';
  st:=st+'Xin mowfi bajn gox tieesng Vieejt cos daasu !';
  st:=st+' aasn ESC ddeer thoast';
  Out_Text(VN(st));
  ch:=Readkey;
  MoveTo(0,20);
  While ch<>#27 Do
  Begin
  ch1:=ch;
  Out_Text(ch);
  ch:=Readkey;
  st:=ch1+ch;
  st:=Vn(st);
  If Length(st)=1 Then
  Begin
  ch:=st[1];
  MoveTo(GetX-8,GetY);
  End;
  End;
  directvideo:=False;
  ClearDevice;
  st:=VN('Tajm bieejt, hejn gawjp laji !');
  Writeln(st);
  moveto(0,200);
  Out_Text(st);
  moveto(0,400);
  st:='See You Again !';
  Out_Text(st);
  Readln;
  ClearDevice;
  moveto(0,20);
  TextColor(WHITE);
  for i:=0 to 255 do Out_Text(chr(i)+' ');|
  eadln;
  closegraph;
  End.
  (From internet)
  đoạn mã này có sai gì không thế sao coppy vào pascal chạy thử nó báo lỗi vậy

 4. Thành viên Like bài viết này:


 5. #63
  Tham gia
  25-10-2009
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  her bUi' lUn pA` kOn (

 6. Thành viên Like bài viết này:


 7. #64
  Tham gia
  14-08-2010
  Bài viết
  90
  Like
  29
  Thanked 21 Times in 20 Posts
  sao gi ma kho hoeu the??
  dai qua??

 8. Thành viên Like bài viết này:


 9. #65
  Tham gia
  28-11-2010
  Bài viết
  27
  Like
  6
  Thanked 6 Times in 6 Posts
  Thanks, đang test.

 10. Thành viên Like bài viết này:


 11. #66
  Tham gia
  29-05-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  1,826
  Like
  1,420
  Thanked 47 Times in 42 Posts
  Quote Được gửi bởi dongbo View Post
  Thanks, đang test.
  bạn làm kiểu gì mà được thế ?
  mình test có được đâu nhỉ ?

 12. #67
  Tham gia
  05-08-2010
  Bài viết
  314
  Like
  9
  Thanked 73 Times in 69 Posts
  Quote Được gửi bởi auauau97 View Post
  bạn làm kiểu gì mà được thế ?
  mình test có được đâu nhỉ ?
  Cái nay chạy trên BP bình thường mà

 13. Thành viên Like bài viết này:


 14. #68
  Tham gia
  29-05-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  1,826
  Like
  1,420
  Thanked 47 Times in 42 Posts
  Quote Được gửi bởi HGMinh95 View Post
  Cái nay chạy trên BP bình thường mà
  MÌnh chạy TP nó toàn báo lỗi thui !

 15. #69
  Tham gia
  05-08-2010
  Bài viết
  314
  Like
  9
  Thanked 73 Times in 69 Posts
  Đoạn code này hình như chỉ bị thiếu dấu ( và thừa 2 dấu ' ' thì phải, bạn thử sửa lại xem có chạy được ko.

 16. Thành viên Like bài viết này:


 17. #70
  Tham gia
  29-05-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  1,826
  Like
  1,420
  Thanked 47 Times in 42 Posts
  Quote Được gửi bởi HGMinh95 View Post
  Đoạn code này hình như chỉ bị thiếu dấu ( và thừa 2 dấu ' ' thì phải, bạn thử sửa lại xem có chạy được ko.
  OK, thanks bạn, để mình thử xem sao ?

Trang 7 / 8 FirstFirst ... 245678 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •