Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 32
 1. #1
  Tham gia
  22-09-2010
  Bài viết
  562
  Like
  7
  Thanked 48 Times in 16 Posts

  DIGIPOWER làm mất dữ liệu khách hàng. Xem như không có vấn đề gì ?!

  Mình mua VPS của digipower mới dùng chưa được 3 tháng (vì dỏm nên chỉ chạy site khoảng 50 visit/1 ngày):

  - HDD thường xuyên bị BAD nên dẫn đến data mysql thường xuyên bị crashed
  - Server thường xuyên bị down và đã chuyển 3-4 lần (tháng 7 chuyển server 2 lần), có công ty nào cung cấp dịch vụ kiểu mất dạy như thế không ????????

  Lần chuyển server gần nhất là ngày 17-19 tháng 7, sau khi chuyển server xong thì toàn bộ dữ liệu bị Crashed, repair không được, xem như mất sạch dữ liệu .  - Gọi suport xin bản backup mới nhất thì bản backup lại là bản bị Crashed, trong hợp đồng thì ghi rõ backup theo tuần, Công ty giải thích với khách hàng thế nào đây ?! Gọi điện hổ trợ thì cứ làm như do khách hàng gây ra vậy .


  - Theo các bạn thì phải làm thế nào với hàng nghìn bài viết mất trắng thế này ??? Có trường hợp kiện thành công chưa ??/ Xin chia sẽ kinh nghiệm, lần này mình muốn làm cho tới luôn . Kinh doanh không thể theo kiểu mất dạy thế được, mình cũng là dân kinh doanh. Đã mua VPS mà dùng như 1 sharehost (50 visit/1 ngày) mà không được liệu có tức không ?
  info : Found link that points at 2314916679062153317 (outside data file) at 256492
  info : Found link that points at 2314885531293458531 (outside data file) at 257340
  info : Found link that points at 4356***350406418464 (outside data file) at 257400
  info : Found link that points at 2314916382677798154 (outside data file) at 275740
  info : Found link that points at 2314885531293738016 (outside data file) at 275768
  info : Found link that points at 2314885531293738016 (outside data file) at 275924
  info : Wrong bytesec: 63-116-189 at 593932; Skipped
  info : Found block that points outside data file at 593976
  info : Found block that points outside data file at 594316
  info : Found block that points outside data file at 594328
  info : Found block that points outside data file at 594340
  info : Found block that points outside data file at 594352
  info : Found block that points outside data file at 594364
  info : Found block that points outside data file at 594376
  info : Found block that points outside data file at 594412
  info : Found block with too small length at 594424; Skipped
  info : Found block with too small length at 594436; Skipped
  info : Found link that points at 7973341665283178344 (outside data file) at 594448
  info : Found link that points at -1340102364118989152 (outside data file) at 594460
  info : Found link that points at 1482810177312213224 (outside data file) at 594472
  info : Found block that points outside data file at 594724
  error : Not enough memory for blob at 594736 (need 19204***12)
  status : Operation failed
  phanmemmienphi.wp_posts
  info : Wrong bytesec: 32- 32- 32 at 0; Skipped
  info : Key 1 - Found wrong stored record at 660752
  info : Found link that points at 3616441289659711487 (outside data file) at 661020
  info : Found link that points at 3546916970478764031 (outside data file) at 661***
  info : Found link that points at 3762245331840270335 (outside data file) at 663756
  info : Found link that points at 3544958727384924159 (outside data file) at 663968
  info : Found block with too small length at 664444; Skipped
  info : Found link that points at 7575166063713268785 (outside data file) at 667440
  info : Found link that points at 3544676152896454655 (outside data file) at 667992
  info : Found block with too small length at 671300; Skipped
  info : Found link that points at 4051320128677675007 (outside data file) at 671952
  info : Found link that points at 3617851950175944703 (outside data file) at 673000
  info : Found link that points at 3761119431950467071 (outside data file) at 676416
  info : Found link that points at 9164624240611511050 (outside data file) at 678944
  info : Found link that points at 35469257536202***75 (outside data file) at 679400
  info : Found link that points at -2934476361181429760 (outside data file) at 685104
  info : Found link that points at 3545800953224691711 (outside data file) at 685588
  info : Found link that points at 3616731547860991999 (outside data file) at 687528
  info : Found link that points at 3546366102251896831 (outside data file) at 688980
  info : Found link that points at 3906923469869547519 (outside data file) at 689184
  info : Found block with too small length at 689364; Skipped
  info : Found block with too small length at 689368; Skipped
  info : Found link that points at 5497558139191 (outside data file) at 689372
  info : Found link that points at 3546078030154956799 (outside data file) at 691100
  info : Found link that points at 3691032***538235903 (outside data file) at 691528
  info : Found link that points at 3545516179663159295 (outside data file) at 694284
  info : Found link that points at 3328779395261726719 (outside data file) at 694492
  info : Found link that points at -7839841933035615990 (outside data file) at 696152
  info : Found link that points at -7623669436909617147 (outside data file) at 696156
  info : Found block with too small length at 697096; Skipped
  info : Found link that points at 3691032162782543871 (outside data file) at 698320
  info : Found link that points at 8388083427431620663 (outside data file) at 699652
  info : Found link that points at 3329343397582929919 (outside data file) at 703152
  info : Found link that points at 7070705708464955953 (outside data file) at 707772
  info : Found link that points at 3546644278626287615 (outside data file) at 708100
  info : Found link that points at 3760837952661553151 (outside data file) at 711540
  error : Not enough memory for blob at 715176 (need 1935765104)
  info : Wrong bytesec: 32- 32- 32 at 0; Skipped
  info : Key 1 - Found wrong stored record at 660752
  info : Found link that points at 3616441289659711487 (outside data file) at 661020
  info : Found link that points at 3546916970478764031 (outside data file) at 661***
  info : Found link that points at 3762245331840270335 (outside data file) at 663756
  info : Found link that points at 3544958727384924159 (outside data file) at 663968
  info : Found block with too small length at 664444; Skipped
  info : Found link that points at 7575166063713268785 (outside data file) at 667440
  info : Found link that points at 3544676152896454655 (outside data file) at 667992
  info : Found block with too small length at 671300; Skipped
  info : Found link that points at 4051320128677675007 (outside data file) at 671952
  info : Found link that points at 3617851950175944703 (outside data file) at 673000
  info : Found link that points at 3761119431950467071 (outside data file) at 676416
  info : Found link that points at 9164624240611511050 (outside data file) at 678944
  info : Found link that points at 35469257536202***75 (outside data file) at 679400
  info : Found link that points at -2934476361181429760 (outside data file) at 685104
  info : Found link that points at 3545800953224691711 (outside data file) at 685588
  info : Found link that points at 3616731547860991999 (outside data file) at 687528
  info : Found link that points at 3546366102251896831 (outside data file) at 688980
  info : Found link that points at 3906923469869547519 (outside data file) at 689184
  info : Found block with too small length at 689364; Skipped
  info : Found block with too small length at 689368; Skipped
  info : Found link that points at 5497558139191 (outside data file) at 689372
  info : Found link that points at 3546078030154956799 (outside data file) at 691100
  info : Found link that points at 3691032***538235903 (outside data file) at 691528
  info : Found link that points at 3545516179663159295 (outside data file) at 694284
  info : Found link that points at 3328779395261726719 (outside data file) at 694492
  info : Found link that points at -7839841933035615990 (outside data file) at 696152
  info : Found link that points at -7623669436909617147 (outside data file) at 696156
  info : Found block with too small length at 697096; Skipped
  info : Found link that points at 3691032162782543871 (outside data file) at 698320
  info : Found link that points at 8388083427431620663 (outside data file) at 699652
  info : Found link that points at 3329343397582929919 (outside data file) at 703152
  info : Found link that points at 7070705708464955953 (outside data file) at 707772
  info : Found link that points at 3546644278626287615 (outside data file) at 708100
  info : Found link that points at 3760837952661553151 (outside data file) at 711540
  error : Not enough memory for blob at 715176 (need 1935765104)
  status : Operation failed
  phanmemmienphi.wp_term_relationships OK
  phanmemmienphi.wp_term_taxonomy OK
  phanmemmienphi.wp_terms OK
  phanmemmienphi.wp_usermeta OK
  phanmemmienphi.wp_users OK
  phanmemmienphi.wp_yarpp_keyword_cache OK
  phanmemmienphi.wp_yarpp_related_cache OK
  ruouchivas.wp_2_commentmeta OK
  ruouchivas.wp_2_comments OK
  ruouchivas.wp_2_links OK
  ruouchivas.wp_2_options
  info : Key 1 - Found wrong stored record at 20368
  info : Found block that points outside data file at 103068
  info : Found block that points outside data file at 103108
  info : Found block that points outside data file at 103176
  info : Found block that points outside data file at 103312
  info : Found block that points outside data file at 136816
  info : Found block that points outside data file at 137444
  info : Found block that points outside data file at 137888
  info : Found block that points outside data file at 138932
  info : Found block that points outside data file at 139304
  info : Found block that points outside data file at 139648
  info : Found block that points outside data file at 139732
  info : Found block that points outside data file at 152376
  error : Not enough memory for blob at 152540 (need 1886151027)
  info : Key 1 - Found wrong stored record at 20368
  info : Found block that points outside data file at 103068
  info : Found block that points outside data file at 103108
  info : Found block that points outside data file at 103176
  info : Found block that points outside data file at 103312
  info : Found block that points outside data file at 136816
  info : Found block that points outside data file at 137444
  info : Found block that points outside data file at 137888
  info : Found block that points outside data file at 138932
  info : Found block that points outside data file at 139304
  info : Found block that points outside data file at 139648
  info : Found block that points outside data file at 139732
  info : Found block that points outside data file at 152376
  error : Not enough memory for blob at 152540 (need 1886151027)
  status : Operation failed
  ruouchivas.wp_2_postmeta
  info : Wrong bytesec: 226-128-152 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 5 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_2_posts
  info : Wrong bytesec: 110-101-119 at 0; Skipped
  info : Found block that points outside data file at 432
  info : Found block that points outside data file at 1072
  info : Found block that points outside data file at 1108
  info : Found block that points outside data file at 2596
  warning : Number of rows changed from 8 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_2_term_relationships OK
  ruouchivas.wp_2_term_taxonomy
  info : Wrong bytesec: 226-128-161 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 3 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_2_terms
  info : Wrong bytesec: 77-115-111 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 3 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_blog_versions OK
  ruouchivas.wp_blogs
  info : Wrong bytesec: 103-104-101 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 2 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_commentmeta OK
  ruouchivas.wp_comments
  info : Wrong bytesec: 194-187-226 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 1 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_domain_mapping
  info : Wrong bytesec: 179-105- 32 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 1 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_domain_mapping_logins OK
  ruouchivas.wp_links
  info : Wrong bytesec: 48- 59- 32 at 0; Skipped
  warning : Number of rows changed from 7 to 0
  status : OK
  ruouchivas.wp_options
  Error : File './ruouchivas/wp_options.MYD' not found (Errcode: 2)
  Error : Can't find file: 'wp_options' (errno: 2)
  error : Corrupt
  ruouchivas.wp_postmeta OK
  ruouchivas.wp_posts OK
  ruouchivas.wp_registration_log OK
  ruouchivas.wp_signups OK
  ruouchivas.wp_site OK
  ruouchivas.wp_sitemeta OK
  ruouchivas.wp_term_relationships OK
  ruouchivas.wp_term_taxonomy OK
  ruouchivas.wp_terms OK
  ruouchivas.wp_usermeta OK
  ruouchivas.wp_users OK
  test.chat_alerts
  Error : Incorrect information in file: './test/chat_alerts.frm'
  error : Corrupt
  test.chat_chat_archive
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_chat_files
  Error : Incorrect information in file: './test/chat_chat_files.frm'
  error : Corrupt
  test.chat_chat_forwards
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_chat_posts OK
  test.chat_chat_requests
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_action_internals
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_action_overlays
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_action_receivers
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_action_senders
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_action_website_pushs
  Error : Incorrect information in file: './test/chat_event_action_website_pushs.frm'
  error : Corrupt
  test.chat_event_actions
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_funnels
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_goals
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  test.chat_event_triggers
  note : The storage engine for the table doesn't support repair
  mysqlcheck: Got error: 2013: Lost connection to MySQL server during query when executing 'REPAIR TABLE ... '
  [root@server ~]#
  Quote Quote

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  31-05-2011
  Location
  Xuân Thủy - CG - HN
  Bài viết
  53
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  tiếc cho dữ liệu của bạn.

 4. #3
  Tham gia
  23-02-2010
  Bài viết
  346
  Like
  8
  Thanked 5 Times in 5 Posts
  Anh gửi công văn đến cho Digipower, họ sẽ trả lời với bạn một cách chính thức. Qua diễn đàn thì cũng không giải quyết được gì đâu.

 5. #4
  Tham gia
  05-09-2006
  Bài viết
  650
  Like
  1
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  Gọi lên 2 bên xử không được thì lên diễn đàn dân chúng xử cho . Vậy thôi bác muốn xử thì giấy tờ đầy đủ gửi lên đây ae xem qua rồi cho ý kiến giải quyết.

  Trường hợp này thì 2 bên thỏa thuận bồi thường hợp lý , có thể là tặng thêm vài tháng sử dụng miễn phí + một ít $$$ thì êm xuôi .

 6. #5
  Tham gia
  15-07-2011
  Bài viết
  215
  Like
  3
  Thanked 6 Times in 5 Posts
  Bác này giống mình rồi, hiện VPS vẫn còn đang chết. Dữ liệu thì chưa biết có bị mất không. Nghe bác nói đang run đây. :-(

 7. #6
  Tham gia
  29-12-2010
  Bài viết
  142
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Hix, bài học rút ra là không nên tin tưởng bất cứ ai, tự backup một bản cho chắc, những thiết nghĩ quản lý "sơ vơ" như các ông ấy thì còn phải xem lại nhiều thứ
  Chữ ký không có

 8. #7
  Tham gia
  02-04-2009
  Location
  HCM
  Bài viết
  159
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Làm ăn vậy thì sớm muộn gì cũng die thôi. Nếu có tiền thì thuê PA, FPT hay Mắt bão.
  Còn nếu bạn cần tìm chỗ thuê server đáng tin cậy, giá rẻ, mình có thể giúp bạn được, đó là chỗ mình đang thuê. Mỗi ngày mình chạy 20.000 visit mà vẫn ok. Support rất nhiệt tình ( chắc tại là dân kỹ thuật nên rất hiểu rõ vấn đề ). Cần thì liên hệ mình chỉ cho nhé, đt 0909810054 Tâm hoặc nick yahoo: ibuyvn_dealer . Là dân kinh doanh mình đồng cảm với bạn. Good luck.

 9. #8
  Tham gia
  20-01-2006
  Bài viết
  700
  Like
  0
  Thanked 6 Times in 3 Posts

  Thông tin

  Xin kính chào ,

  Trước khi trả lời và giải thích thêm về sự cố lỗi Server do phần cứng bất khả kháng và không ai mong muốn này , thay mặt công ty DIGIPOWER ,chúng tôi xin nhận lỗi về mình vì đã gián tiếp cung cấp dịch vụ chưa ổn định và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của một số khách hàng và quý công ty , rất mong sự thông cảm cho sự cố lần này ngoài ý muốn . Chúng tôi cũng chịu hậu quả không ít và vẫn đang liên tục xử lí khắc phục có thể nhất đối với 1 Node Server đang bị lỗi đó .

  Vào thời điểm sáng 18/7/2011 thì Node Server có hiện tượng read/write cực kì chậm so với hiệu quả thực tế RAID đang sử dụng ( Adaptec RAID 60 với 8 HDD ).Và sau đó thì Server down do RAID đọc quá chậm và nghẽn. Để xử lý lỗi này cần phải có thời gian khá dài để rebuild lại RAID do vài HDD bị bad, tuy nhiên vì với mong muốn hạn chế thời gian downtime có thể nhất , chúng tôi đã Clone và Move data VPS sang một Node khác hoàn toàn dựng nên ngay sau sự cố trên . Tuy nhiên do RAID bị ảnh hưởng nên data bị crash , và chỉ bị lỗi trên vài VPS .

  Trước mắt chúng tôi đã cố gắng phục hồi để website hiển thị trước để không gián đoạn hoạt động tạm thời , quý khách hàng và quý công ty đang có dịch vụ bị sự cố tạm thời xem xét và update data trang chủ mới nhất để giữ pageviews . Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ OFF Node cũ và thực hiện rebuild RAID này complete , khả năng lấy lại được những phần data bị crash đó là có thể được , thời gian để rebuild complete Node cũ có thể sẽ phải mất 2 ngày .

  Hiện tại thì các VPS đã và đang chuyển hoàn toàn sang 2 Node mới , chúng tôi cũng xin khuyến cáo thêm về việc cấu hình chế độ backup hàng tuần sẵn trên VPS , . Điều này rất cần thiết ,vì dù ở hệ thống nào ít nhất phải nên có 3 backup thường xuyên : backup từ HP , backup trên VPS và backup về máy cá nhân .

  Với tinh thần trách nhiệm và chủ trương hoạt động của Digipower, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức khắc phục sự cố bất khả kháng này trong tất cả thời gian nhanh nhất có thể (bộ phận Technical của Digipower vẫn thay phiên nhau làm việc liên tục ngày đêm trong 2 ngày qua).

  Một lần nữa rất xin lỗi quý khách đang bị lỗi dịch vụ vì những gì đã xảy ra không lường trước được như thế này , đây là lần đầu tiên sự cố nặng nề trong hơn 5 năm qua chúng tôi cung cấp VPS. Đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho riêng chúng tôi về phần cứng Server(mặc dù hệ thống vẫn đang sử dụng hệ thống RAID cao cấp ) , rất mong sự thông cảm và cùng phối hợp cùng nhau để nhanh chóng vượt qua khó khăn lần này .

  Chỉ duy nhất 1 Node gặp sự cố bất ngờ này và một số ít VPS bị ảnh hưởng , toàn bộ hệ thống khác của Digipower đều hoạt động bình thường.

  Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục cho quý khách trong HelpDesk ngay sau khi có thông tin gì mới . Các vấn đề thắc mắc khác rất mong quý khách sử dụng HelpDesk hoặc gọi số 08 6263 8899 (ext 2) để được hỗ trợ tốt hơn.

  Trân trọng !
  ..

  Digipower.

 10. #9
  Tham gia
  15-07-2011
  Bài viết
  215
  Like
  3
  Thanked 6 Times in 5 Posts
  Quote Được gửi bởi DigiPower View Post
  Xin kính chào ,

  Trước khi trả lời và giải thích thêm về sự cố lỗi Server do phần cứng bất khả kháng và không ai mong muốn này , thay mặt công ty DIGIPOWER ,chúng tôi xin nhận lỗi về mình vì đã gián tiếp cung cấp dịch vụ chưa ổn định và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của một số khách hàng và quý công ty , rất mong sự thông cảm cho sự cố lần này ngoài ý muốn . Chúng tôi cũng chịu hậu quả không ít và vẫn đang liên tục xử lí khắc phục có thể nhất đối với 1 Node Server đang bị lỗi đó .

  Vào thời điểm sáng 18/7/2011 thì Node Server có hiện tượng read/write cực kì chậm so với hiệu quả thực tế RAID đang sử dụng ( Adaptec RAID 60 với 8 HDD ).Và sau đó thì Server down do RAID đọc quá chậm và nghẽn. Để xử lý lỗi này cần phải có thời gian khá dài để rebuild lại RAID do vài HDD bị bad, tuy nhiên vì với mong muốn hạn chế thời gian downtime có thể nhất , chúng tôi đã Clone và Move data VPS sang một Node khác hoàn toàn dựng nên ngay sau sự cố trên . Tuy nhiên do RAID bị ảnh hưởng nên data bị crash , và chỉ bị lỗi trên vài VPS .

  Trước mắt chúng tôi đã cố gắng phục hồi để website hiển thị trước để không gián đoạn hoạt động tạm thời , quý khách hàng và quý công ty đang có dịch vụ bị sự cố tạm thời xem xét và update data trang chủ mới nhất để giữ pageviews . Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ OFF Node cũ và thực hiện rebuild RAID này complete , khả năng lấy lại được những phần data bị crash đó là có thể được , thời gian để rebuild complete Node cũ có thể sẽ phải mất 2 ngày .

  Hiện tại thì các VPS đã và đang chuyển hoàn toàn sang 2 Node mới , chúng tôi cũng xin khuyến cáo thêm về việc cấu hình chế độ backup hàng tuần sẵn trên VPS , . Điều này rất cần thiết ,vì dù ở hệ thống nào ít nhất phải nên có 3 backup thường xuyên : backup từ HP , backup trên VPS và backup về máy cá nhân .

  Với tinh thần trách nhiệm và chủ trương hoạt động của Digipower, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức khắc phục sự cố bất khả kháng này trong tất cả thời gian nhanh nhất có thể (bộ phận Technical của Digipower vẫn thay phiên nhau làm việc liên tục ngày đêm trong 2 ngày qua).

  Một lần nữa rất xin lỗi quý khách đang bị lỗi dịch vụ vì những gì đã xảy ra không lường trước được như thế này , đây là lần đầu tiên sự cố nặng nề trong hơn 5 năm qua chúng tôi cung cấp VPS. Đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho riêng chúng tôi về phần cứng Server(mặc dù hệ thống vẫn đang sử dụng hệ thống RAID cao cấp ) , rất mong sự thông cảm và cùng phối hợp cùng nhau để nhanh chóng vượt qua khó khăn lần này .

  Chỉ duy nhất 1 Node gặp sự cố bất ngờ này và một số ít VPS bị ảnh hưởng , toàn bộ hệ thống khác của Digipower đều hoạt động bình thường.

  Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục cho quý khách trong HelpDesk ngay sau khi có thông tin gì mới . Các vấn đề thắc mắc khác rất mong quý khách sử dụng HelpDesk hoặc gọi số 08 6263 8899 (ext 2) để được hỗ trợ tốt hơn.

  Trân trọng !
  ..

  Digipower.
  Nói hoàn toàn không đúng sự thật VPS của tôi vẫn chưa lên mà nói đã chuyển là sao. Hiện tại VPS của tôi vẫn bị down.

 11. #10
  Tham gia
  22-09-2010
  Bài viết
  562
  Like
  7
  Thanked 48 Times in 16 Posts
  Tôi sẽ cố gắng chờ đợi việc khôi phục dữ liệu và sớm thông tin cho bà con biết .... nói cho xong thì ai cũng nói được. Đây không phải là lần chuyển server đầu tiên .... Những lần trước các anh cũng hứa được 1 tuần là nó lại không chạy nổi . Nói thật nếu ai đó thuê VPS chỉ để chạy 50 visit/1 days mà còn chay không nổi xem có tức như tôi không ??? Cảm giác y như bị lừa .

  Đau đến mức chuyển qua mua VPS của công ty mới dù dùng thử rất tốt cũng chỉ muốn trả tiền từng tháng.

  @911: Giấy tờ thì bảo đảm 100% các hợp đồng mua bán host người thiệt luôn là người mua hàng, dù dịch vụ không sử dụng được cũng phải chịu, cái hợp đồng mình mới ký bên 1 cty # (không phải digi ) cũng có câu "bên A không hoàn tiền cho bên B trong bất kỳ trường hợp nào". Mai SCAN 2 cái hợp đồng cho bà con tham khảo.

  @All: Mình biết là nên liên hệ trực tiếp support, nhưng nếu không đăng lên đây sẽ có bao nhiêu người mới mang cảm giác bị lừa như mình. Nói thật là ANH EM Webmaster tụi mình thì không một ai thích gây mất tình cảm với HP vì họ đang nắm tất cả những gì mình có .
  Cty digi nên xem lại chữ tín của mình, tận thu quá mức nên mới trục trặc nhiều thế.
  Được sửa bởi cvcx lúc 11:41 ngày 20-07-2011

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •