Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: xin giải giúp!

 1. #1
  Tham gia
  17-03-2004
  Bài viết
  63
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  xin giải giúp!

  1) Old man/want/visit/village/he/born
  2) She regrets/not/invite/him
  3) Millions/cards/sent/every year
  4) You/know/reason/he so late?
  5) This car was/expensive/we/expect
  6) By/end/this year/I know him/three years
  7) He /decides/spend/rest of his life/village/he /born
  8) Why/you always/avoid/meet/her?
  9) You/surprised/when you/here tomorrow
  10) Without your help/I /not meet/her last week
  11) How long/you wait/your friend
  12) I have dinner/when I hear/news
  13) The children/busy/collect shells/beach
  14) Take /them years/build/bridge
  15) My parents/used/drinking tea/dinner
  16) These shoes/too small/you wear
  17) I/have the air conditioner/fix/tomorrow
  18) I/decide/come back/shop/I /buy /it
  19) You think/i/qualified/that job?
  20) I/shut/door quietly /not wake/baby
  21) They/back/he Sargasso,/they breed and die
  22) She /bore/meet/same people all the year around
  23) I want/know/your boss/available at the moment
  24) She couldn’t stand/kept wait/such/long time
  25) They/watch TV/the ship hit an iceberg
  26) We busy/collect shells/beach at that time
  27) I/not/eat noodles/breakfast
  28) We must work together/order/agreement/reach
  29) He/have/car/service regularly
  30) You know/where /she/live now?
  31) He/keen/collect old coins
  32) Finally he decide/go back/shop/he buy it
  33) I watch/international football match/the electricity go out
  34) I/fed up/queue/unemployment benefit every Thursday
  35) Man/son/I often go/school/taxi driver
  36) How long/it/usually take you/do/home work
  37) If you/late/you be/tired/tomorrow?
  38) What/population/of/HCM city
  39) I/already finish/read/long novel/write/by Arthur Hailey
  40) She/bored/do/same work day/day
  hơi nhiều mong bạn thông cảm!
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  06-03-2005
  Bài viết
  47
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bo'tay.com

  Lười quá bé à. Phải tự làm bài tập chứ??

 3. #3
  Tham gia
  26-06-2004
  Bài viết
  376
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 3 Posts
  Viết thành câu hoàn chỉnh ?

  1. The old man wants to visit the village where he was born
  2. She regrets no inviting him (not sure, học lâu quá quên hết rồi :P)
  3. Millions of cards are sent every year
  4. Do you know the reason why he is so late ?
  5. This car was more expensive than we had expected (đề không rõ ràng)
  6. By the end of this year I have known him for 3 years
  7. He decides to spend the rest of his life in the village where he was born
  8. Why do you always avoid meeting her ?
  9. You will be surprised when you come here tomorrow
  10.Without your help I could not have met her last week (would not cũng được)
  11.How long have you been waiting for your friend ?
  12.I was having dinner when I heard the news
  13.The children are busy collecting shell on the beach
  14.It takes them years to build the bridge
  15.My parents are used to drinking tea after dinner (đề không rõ lắm)
  16.Those shoes are too small for you to wear
  17.I will have the air conditioner fixed tomorrow
  18.I decided to come back to the shop where I bought it
  19.Do you think I am qualified for that job ?
  20.I shut the door quietly in order not to wake the baby
  21. --> chịu, không thể hiểu đề
  22.She's bored of meeting the same people all the year around
  23.I want to know if your boss is available at the moment
  24.She couldn't stand being kept waiting for such a long time
  25.They were watching TV when the ship hit an iceberg
  26.We were busy collecting shell on the beach at that time
  27.I don't eat noodles in breakfast (for breakfast ? -not sure)
  28.We must work together in order to make the agreement reached (reach the agreement thì hay hơn)
  29.---> không hiểu đề
  30.Do you know where she lives now ? (where she's living cũng được)
  31.He's keen on collecting old coins
  32.Finally he decides to go back to the shop where he bought it
  33.I was watching an international football match when the electricity went out
  34.I'm fed up with queuing for unemployment benefit every Thursday
  35.--> không hiểu đề
  36.How long does it usually takes you to do home work ?
  37.If you stay up late, you will be tired tomorrow (câu hỏi ? sao lại là câu hỏi ?)
  38.What is the population of HCM city ?
  39.I have already finished reading the long novel written by Arthur Hailey
  40.She's bored of doing the same work day after day

  Phù xong rồi, mệt quá, trả công điiiiiiiii :P
  Có vài câu mình không hiểu đề lắm, nhưng nói chung là phần giải khá ổn

  Lâu lâu ôn lại ngữ pháp cũng thấy hay hay

 4. #4
  Tham gia
  30-03-2005
  Bài viết
  18
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post
  21) They go back to the Sargasso where they breed and die.
  (Câu này bạn t9999 gõ sai nên bạn thailehuy không hiểu đề cũng phải! Nguyên là có một loài lươn có thói quen quay về biển Sargasso để đẻ trứng rồi chết ở đó nên mới có câu trên. "They" ở đây là để chỉ "The eels". Câu này hình như nằm trong cuốn Streamline English thì phải. Lâu quá rồi mình cũng không nhớ rõ).
  29) He has his car serviced regularly.
  35) The man whose son I often go to school with is a taxi driver.

  Các bạn dò lại dùm xem có câu nào mình làm sai không? Nếu có, các bạn sửa giúp nhé. Thanks.

  Nhưng dù sao mình cũng phải nói (giống bạn Warm) : t9999 hơi "không siêng năng" -> bótay.com

 5. #5
  Tham gia
  27-12-2004
  Bài viết
  115
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 4 Posts
  Hi hi!Thời đại CNTT có khác.
  Chao ôi!Nhớ cái thời xưa của mình,đi bộ trong đêm tối để hỏi bài,vừa sợ ma,vừa lạnh.Lớp trẻ bây giờ sướng thật,vậy mà nhiều "bé" không biết tận dụng.

 6. #6
  Tham gia
  30-03-2005
  Bài viết
  18
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post

 7. #7
  Tham gia
  24-08-2004
  Location
  Nam tiến!
  Bài viết
  228
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Sai rồi! các e ấy biết tận dụng đó chứ! Không có mạng sao hỏi được các anh các chị trên này
  Lần sau nên tự làm và nhờ mọi người check nha! Câu nào khó thì nhờ mọi người. Có vậy bạn mới tiến bộ được

 8. #8
  Tham gia
  16-11-2004
  Bài viết
  4
  Like
  0
  Thanked 4 Times in 1 Post
  Bài học trong đó có đoạn nói về loài lươn là bài "MIGRATION" , unit 23 trong cuốn Streamline English, DESTINATIONS- Fourteenth Impression 1988.

 9. #9
  Tham gia
  28-12-2004
  Location
  Vinh
  Bài viết
  30
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn thailehuy dịch khá chuẩn xác, tuy nhiên mình muốn đính chính chút.

  2. regrets not to invite (sau regret dùng to)

  8. avoid to meet her

  10. could not meet, didn't meet (đây là thì quá khứ đơn giản)

  13. busy to collect

  29. He has the car (that) serviced regularly.

  35. Man, Son and I often go to school by taxi driver.

 10. #10
  Tham gia
  17-03-2004
  Bài viết
  63
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  +tháng 6 mình phải thi B rồi mà cònh nhiều công việc khác nữa(nghe+viết+vấn đáp)
  +mình đanh thất nghiệp nên muốn đậu vào kỳ thi này đễ xin việc làm cho dễ
  +mình còn đang nợ trường học cũ 1 môn tháng 5 phài trã nữa
  =>với những lý do trên thì mình không co 1thời gian nên nhờ mọi người giúp mình giải rồi mình sẽ dựa vào đó sẽ ôn cấu trúc ngữ pháp, nên mong các bạn giúp đỡ.Mình thành thật CẢM ƠN NHIỀU!

  sẵn đây cho mình hỏi :có đã từng thi B quốc gia rồi cho mình biết thi vấn đáp họ hỏi những gì?

  đây một số câu tiếp theo mòng các bạn giúp đỡ:
  You/remember/hotel/stay in/when/visit/ paris last year
  Lord Gurney/find dead/library floor/his country house
  I rather home and watch it/TV
  Elvis/go/Gremany,/he /meet/Priscilla Beaulieu/become/wife eight years later
  The South American mainland/discover/1489/Chritopher
  I /have breakfast /when I /hear /news
  Conservationist/very much concered/deforestation
  It/five years /I last meet /parents
  I /strong / advise /you /not/ take part /that contest
  He /not be/ tall / to take /basketball/hobby
  You /like join us/trip /HN /next week?
  Car /fast and comfortable /than /motorcycle

  và đậy nữa:
  1.the doctor said to Kate:”you should give up smoking”
  ->the doctor advised………………………………….
  2.Unless something unexpected happens, I’ll see you next week
  ->if……………………………………… ………….
  3.She spent a lot of time taking care of the baby
  ->taking care……………………………………… .
  4.Driving to fast is dangerous
  ->it is………………………………………… ……….
  5.She cocks very well
  ->She is………………….
  6.This is the biggest fish I’ve ever seen
  ->never…………………………………… ………….
  7.He usually takes his car to thish garage for servicing
  ->he usually as………………………………………… .
  8.They cancalled the meeting because so few people came
  ->the meeting…………………………………… …….
  9.We had a terrible flight because the weather so bad
  ->if……………………………………… …………….
  10.It’s a pity I don’t know where she is
  ->I wish……………………………………… ………
  11.They finished their work in two hours
  ->it took……………………………………… …….
  12.It was such hot tea that I couldn’t drink it
  ->the tea is too……………………………………….
  1..The flight was delayed due to bad weather
  ->since the weather…………………………………….
  I have studied English for more than 4 years
  ->I began……………………………………… …….
  14.I’m sorry I didn’t meet you earlier
  ->I wish……………………………………… ……
  15. he not only spent all this money, he even borrowed some from me
  ->not only……………………………………… …..
  16.She spends half an hour watering the flowers every morning
  ->it……………………………………… …………
  17.I regret having a row with her yesterday
  ->if only……………………………………… ….
  18.Your coast looks expensive
  ->you must have……………………………………….
  19.People believe that the thief got in through the chimney
  ->the thief is………………………………………… ………
  20.Remember to give her this book
  ->don’t…………………………………… ……………
  21.The plane was delayed because the weather was bad
  ->because of………………………………………… ………..
  22.They went on working in the garden in spite of the rain
  ->although………………………………… …………
  23.Nobody told me to do that
  ->I ………………………………………… ………..

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •