Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 37
 1. #1
  Tham gia
  01-09-2004
  Location
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  427
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Cho mình hỏi về Stored Procedure

  Các bạn giúp mình với . Mình chỉ mới làm quen với Ms SQL Server 2000
  Mình muốn hỏi cách viết Stored Procedured cho thuộc tính Customer_ID trong bảng Customer có thể tự động sinh ra (lưu ý các bạn là tạo ra từ Stored Procedure chứ không dùng Identity)
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  02-12-2004
  Bài viết
  7
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  tôi ko hiểu ý của bạn cho lắm. Bạn muốn sinh ra một khoá ngẫu nhiên cho bảng Customer pk?. Bạn có thể viết một hàm trong ngôn ngữ lập trình để tạo ID theo công thức của bạn rồi insert vào bằng ngôn ngữ lập trình. Còn nếu bạn muốn sài Store Procedure nghĩa là bạn sẽ truyền vào các thông tin của khách hàng và store đó sẽ tự phát sinh ID và insert vào bảng Customer pk? Cái đó bạn cũng phải tự viết cách thức tạo ra ID trong Store chứ(bạn xem thêm trong Book online của SQL để biết sử dụng các câu lệnh trong SQL) dưới đây chỉ là minh họa.

  CREATE procedure sp_InsertCustomer
  (
  @CustomerName varchar(50),
  @CustomerAddress varchar(255)
  )
  As

  Declare @CustomerID VarChar(10)

  --Các câu lệnh để sinh ra CustomerID
  .......

  Insert into Customer(CustomerID, CustomerName, CustomerAddress)
  Values(@CustomerID, @CustomerName, CustomerAddress)


  return

 3. #3
  Tham gia
  01-09-2004
  Location
  TP Hồ Chí Minh
  Bài viết
  427
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn ơi chỉ cho mình cụ thể cách viết câu lệnh sinh ra CustomerId với . Ví dụ như mỗi lần mình Insert 1 record thì CustomerID sẽ tự sinh ra có dạng : C001, C002 ,C003 , C004 ....
  Cám ơn bạn rainsorrow

 4. #4
  Tham gia
  19-02-2004
  Bài viết
  43
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cái này chưa chuẩn lắm nhưng cũng dùng tạm được nè
  CREATE PROCEDURE sp_insertkhachhang
  @customerid varchar(50),
  @customername varchar(50)
  AS
  declare @sotang int
  set @sotang =(select count(*) as sobanghi from khachhang)
  set @customerid ='C00'+convert(varchar,@sotang)
  insert into khachhang(customerid,customername) values(@customerid,@customername)
  GO

  Table khách hàng KHACHHANG(customerid,...)
  Goi thu tuc execute sp_insertkhachhang '','caca'
  Được sửa bởi Nguyen Thi Hoai lúc 12:52 ngày 24-02-2005

 5. #5
  Tham gia
  20-12-2008
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cám ơn bạn nhiều nhé

 6. #6
  Tham gia
  20-08-2007
  Location
  Đà Nẵng
  Bài viết
  6
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Ý kiến bạn "Nguyen Thi Hoai" là rất tốt, tuy nhiên để đạt hiệu quả cao nhất bạn vẫn nên thêm vài dòng code vào procedure để tránh ngoại lệ, chẳng hạn như trong trường hợp bạn xoá bớt một record ngẫu nhiên thì record mới tạo ra nhiều khả năng sẽ trùng với record gần nhất!
  Vì pk của bạn không identity nên cách tốt nhất vẫn nên làm ở code behind. Quá nhiều truy vấn sẽ làm tăng thời gian xử lý cho câu sql cũng như câu lệnh không còn trong sáng.

  Chúc bạn thành công!

 7. #7
  Tham gia
  27-09-2008
  Location
  http://www.encysoft.com
  Bài viết
  1,351
  Like
  11
  Thanked 14 Times in 12 Posts
  Bạn dùng câu lệnh select MAX(Customer_ID) thay vì count. Sau khi có kết quả thì cộng thêm 1 để làm Customer_ID mới.

 8. #8
  Tham gia
  20-04-2010
  Location
  Hà Nôi
  Bài viết
  23
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Nếu như làm theo của bạn Hoài, thì nghĩ sao trong trường hợp này:
  Tôi insert 10 bản ghi đầu tiên OK rồi, sau đó tôi xóa bản ghi thứ 9 đi. Lúc này tôi sẽ có 9 bản ghi với bản ghi cuối cùng là C0010( sẽ là như thế nếu như đúng cơ chế đó của bạn Hoài). Và bây giờ tôi tiếp tục thêm một bản ghi mới thứ 10? Liệu có bị trùng Primary key hay ko?

 9. #9
  Tham gia
  20-02-2009
  Location
  Ninh Bình
  Bài viết
  567
  Like
  0
  Thanked 34 Times in 31 Posts
  Nếu không muốn dùng Identity, thì phương án thường dùng là phải có một bảng dành riêng cho việc lấy số thứ tự. Bảng này có cấu trúc như nhau:

  Code:
  Create Table IDENTITY_CONTROL
  (
    ten_bang NVARCHAR(128),
    so_thu_tu BIGINT DEFAULT(0)
  )

  Khi muốn lấy một số thứ tự, thí dụ như C001, thì phải thực thi những điều sau:

  1. Khóa bảng (hay khóa bản ghi có ten_bang muốn lấy số thứ tự)
  2. Nếu không khóa được vì có người đã khóa trước, thì đợi 5/1000 giây, và lặp lại bước #1.
  3. Nếu khóa được, lấy số thứ tự, tăng thêm 1, và cập nhật cột so_thu_tu với số đã tăng.


  Thường thì bạn chỉ cần có một SP với tham số là tên bảng để xử lý những thao tác trên. SP này trả về một kết quả duy nhất là số thứ tự cho một bảng (qua tham số). Với phương cách này, bạn có thể hổ trợ cho một CSDL có nhiều người cập nhật cùng một lúc.

  Đơn giản thế thôi. Đây cũng là phương án mà nhiều nhóm lập trình gia ưa chuộng, vì dùng IDENTITY có rất nhiều trở ngại trong việc bảo quản CSDL.

 10. #10
  Tham gia
  02-05-2010
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Mình dùng store procedure như cách các bạn chỉ để tự động sinh Mã cho học sinh bằng cách lấy 2 ký tự cuối của năm vào học nối với số tăng dần
  ví dụ :
  Học sinh Nguyễn Văn A có năm vào học là 2001 thì có mã là 01001
  Học sinh Nguyễn Văn B có năm vào học là 2001 thì có mã là 01002
  Học sinh Nguyễn Văn C có năm vào học là 2002 thì có mã là 02001
  Học sinh Nguyễn Văn D có năm vào học là 2002 thì có mã là 02002

  Nhưng khi insert dữ liệu vào thì bị lỗi. Đoạn mã của mình như sau
  Code:
  CREATE TABLE HOCSINH
  (
    MAHS VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    TENHS NVARCHAR (50) NOT NULL,
    NAMVAOHOC VARCHAR(4) NOT NULL
  )
  GO
  CREATE PROC PROC_TAOMAHS @MATAO VARCHAR(5) OUTPUT
  AS
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM HOCSINH) SELECT @MATAO = '00000'
  ELSE
    DECLARE @NAMVAOHOC VARCHAR(4)
    SELECT @MATAO= MAX(RIGHT(MAHS,3)) FROM HOCSINH WHERE LEFT(MAHS,2) = RIGHT(@NAMVAOHOC,2)
    SELECT @MATAO =
    CASE
     WHEN @MATAO >=0 AND @MATAO <9 THEN RIGHT(@NAMVAOHOC,2) +'00'+ CONVERT(VARCHAR,@MATAO + 1)
     WHEN @MATAO >=9 AND @MATAO <99 THEN RIGHT(@NAMVAOHOC,2)+ '0'+ CONVERT(VARCHAR,@MATAO + 1)
     WHEN @MATAO >=99 AND @MATAO <999 THEN RIGHT(@NAMVAOHOC,2) + CONVERT(VARCHAR,@MATAO + 1)
  END
  GO
  CREATE PROC PROC_THEMHS @TENHS NVARCHAR(50),@NAMVAOHOC VARCHAR(4)
  AS BEGIN
    DECLARE @MATAO VARCHAR(5)
    EXEC PROC_TAOMAHS @MATAO OUTPUT
    INSERT INTO HOCSINH (MAHS,TENHS,NAMVAOHOC) VALUES (@MATAO,@TENHS,@NAMVAOHOC)
  END
  GO
  EXEC PROC_THEMHS 'Nguyễn Văn A','2001'

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •