sao lại thế, tớ nghĩ có khó khăn gì, ngoài ý chí học tập, kiếm một chiếc máy tính secondhand còn tốt mà giá lại hữu nghị không khó, nhưng giá mà tiền sách tin và cước truy cập giảm đi thì tốt biết mấy