SEO là gì:

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization, hiểu theo nghĩa tiếng Việt là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bao gồm các tác động về codemã nguồn HTML, nội dung, các liên kết đến trang, thậm chí về hệ thống, server… để nâng cao thứ hạng của website trên công cụ tìm kiếm với một từ khóa cụ thể

Lịch sử SEO

SEO được cho là bắt đầu vào giữa năm 1990 từ khi webmaster gởi các liên kết đến công cụ tìm kiếm từ đó các spider lưu trữ các từ khóa và thể hiện website qua một câu lệnh truy vấn

Quá trình SEO được bắt đầu thế nào

quá trình SEO một website thông thường được chi thành các bước: Client’s request, Research, SEO Consulting, Keyword, optimize , Site audit, SEO onsite, SEO offsite, Report


Hiệu quả của SEO:

SEO thể hiện hiệu quả trong việc nâng hạng với kết quả tìm kiếm, dễ dàng và nhận ra, song đó việc SEO tốt cũng mang lại lượng khách hàng chuyển đổi thông qua một tỷ lệ chuyển đổi ở từng site . Ngoài ra, SEO mang lại lưu lượng truy cập đến website từ công cụ tìm kiếm thông qua các chỉ số: người truy cập (visitor), người truy cập tuyệt đối (unique visitor), số trang người dùng xem được (pageview)SEO làm những gì:

Thông thường làm SEO chia thành 2 giai đoạn SEO onsite và SEO offsite. Tuy nhiên, hai giai đoạn này không tách rời mà trở nên thống nhất để có hiệu quả
1. SEO onsite: bao gồm việc hiệu chỉnh trên các thẻ meta: mô tả - description, tiêu đề - title, robots.txt, tạo sơ đồ website – sitemap, Gởi liên kết và ping website trên các công cụ tìm kiếm, kiểm tra các liên kết hỏng, Broken Link Checking, kiểm tra mật độ từ khóa – density keywords, tối ưu các hình ảnh và liên kết trên trang, tối ưu các HTML, CSS, JavaScript trên trang, thiết lập đường dẫn thân thiện với công cụ tìm kiếm – URL thân thiện.
2. SEO offsite: vào thời điểm năm 2010 trở về trước việc có thật nhiều liên kết tương ứng với từ khóa đến trang sẽ làm tăng hạng từ khóa đó trên công cụ tìm kiếm. Hiện nay việc đó không còn mang lại hiệu quả nhiều như trước nhưng cũng là một trong các bước quan trọng trong quá trình làm SEO. Dưới đây là các việc SEO offsite hiệu quả:
• Xây dựng liên kết – link building: xây dựng các liên kết đến website của mình
• Gởi liên kết website lên các cây thư mục: DMOZ, yahoo directory, getlist.org
• Viết bài trên forum – forum posting
• Bình luận trên các blog – blog commenting
• Xây dựng các liên kết thủ công
• Trao đổi liên kết
• Gởi các liên kết trên mạng xã hội
• Tối ưu trên mạng xã hội

Các công cụ làm SEO:


Search Engine Watch: www.searchenginewatch.com
Keyword densitycheck: www.keyworddensity.com/
Keyword positions: www.seoserp.com
Keyword Tool: www.tools.seobook.com/keyword-tools
SEO report: www.woorank.com
Backlink checker: www.backlinkwatch.com
SEO Tools: WebCEO, IBP, SEOMoz Tool