Chào mọi người. Chả là tôi chơi game nhiều lần ấn phải nút windows, khiến mình bị out ra ngoài rất bực. Thế nhưng tôi cũng dùng nút win quen rồi, nếu disable hẳn nó đi thì lúc không chơi lại thấy bất tiện. Các phần mềm tôi search ra được đều yêu cầu khởi động lại, hoặc ít nhất là log off thì mới có hiệu lực, nhưng khổ cái là cái máy của tôi hay gặp màn hình xanh khi log off, còn khởi động lại thì mất thời gian quá... Có ai chỉ cho tôi giải pháp để làm sao lúc chơi game thì chỉ cần vài giây là đã khóa được cái phím win kia, lúc chơi xong cũng chỉ cần vài động tác là enable nó lại với. Cảm ơn.