MÌnh bỏ thuốc lá lần này là lần thứ 3 rồi đó,hix thấy buồn buồn rảnh tay là chạy ra mua hút 1 ngao nó đã quá