Trang 2 / 22 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 213
 1. #11
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Tạo cho mình 1 mục tìm kiếm ngay trên site của bạn (sử dụng google)

  Trước hết bạn tạo 1 form để nhập từ khóa tìm kiếm:

  PHP Code:
  <form action="search.php" method="post"
      <
  input type="text" name="search"
  <
  br>
      <
  input type="submit" value="Search"> <input type="reset" value="Reset"
  </
  form

  Còn đây là nội dung file search.php:

  PHP Code:
  <? 
  $website = "www.yoursite.com"; 

  $search = $_POST***91;'search'***93;; 
  $search = str_replace(" ","+",$search); 
  $search = stripslashes($search); 

  header("Location: http://www.google.com/search?q=site%3A$website+%22$search%22&btnG=Google+Search"); 
  ?>
  Chú ý thay đổi www.yoursite.com thành địa chỉ website của bạn.
  Chúc bạn thành công !

 2. Thành viên Like bài viết này:


 3. #12
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Hàm send mail trong PHP

  Bạn muốn người khác viếng thăm site của bạn và cho ý kiến của nó ngay từ website. Sau đây là 1 hàm sẽ giúp cho bạn đơn giản trong việc này:

  PHP Code:
  <?php
  $name 
  "Khach hang";
  $email "email_nguoi_gui@email.com";
  $subject "Gop y";
  $message "Day la noi dung gop y cua toi";

  mail("email_nguoi_nhan@email.com""$name""$email""$subject"$message);
  ?>
  Để có thể hiểu rõ hơn bạn có thể đọc qua bài viết này: http://diendantinhoc.com/showthread.htm?t=38632

 4. Thành viên Like bài viết này:


 5. #13
  Tham gia
  20-09-2002
  Location
  Sanriotown
  Bài viết
  153
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  cái source upload

  mình có một bộ source

  demo: http://zenki.vn-host.net/

  http://zenki.vn-host.net/zenki/img.rar

  cũng đơn giản lắm , chỉ là nó có thêm một cái list , liệt kê các file có trong thư mục upload và thông tin của các file đó

  nhưng vấn đề nảy sinh ở cái list này (hic) trường hợp file quá nhiều, list sẽ dài ơi là dài, load rất lâu

  Mấy bạn giúp mình phân trang cho cái list đi ! cám ơn rất nhiều

 6. Thành viên Like bài viết này:


 7. #14
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Hiển thị hình ảnh Random ở chữ ký.

  Bạn tạo 1 thư mục images chứa các hình ảnh cần hiển thị và 1 file random.php có nội dung như sau:

  PHP Code:
  <?php
  $folder 
  'images/'//tên thư mục mà bạn lưu chứa hình ảnh.
                     
  $exts 'jpg jpeg png gif';

  $files = array(); $i = -1;
  if (
  '' == $folder$folder './';
  $handle opendir($folder);
  $exts explode(' '$exts);
  while (
  false !== ($file readdir($handle))) {
      foreach(
  $exts as $ext) { 
          if (
  preg_match('/\.'.$ext.'$/i'$file$test)) { 
              
  $files***91;***93; = $file;
              ++
  $i;
              }
          }
      }
  closedir($handle); 
  mt_srand((double)microtime()*1000000); 
  $rand mt_rand(0$i); 

  header('Location: '.$folder.$files***91;$rand***93;);
  ?>
  Để hiển thị những hình ảnh đó bạn chỉ cần chèn dòng sau vào chữ ký của bạn:

  PHP Code:
  ***91;img****93;http://www.yoursite.com/random.php***91;*/img***93; 
  Chú ý: Bỏ * trong đoạn mã trên
  Chúc bạn thành công !

 8. 2 thành viên Like bài viết này:


 9. #15
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Tạo cho mình 1 form mail liên hệ trên web.

  Bắt đầu với đoạn mã sau:

  PHP Code:
  <?php
  print("
  <form action=\"form.php?action=send\" method=\"post\">
  <input type=\"text\" name=\"name\" value=\"Name\"><br>
  <input type=\"text\" name=\"sender\" value=\"you@domain.com\"><br>
  <input type=\"text\" name=\"subject\" value=\"Subject\"><br>
  <textarea name=\"text\">Message</textarea><br>
  <input type=\"submit\" value=\"Send!\" onClick=\"this.disabled=true; this.form.submit()\"/>&nbsp;
  <input type=\"reset\" value=\"Reset\">
  </form>
  "
  );
  // Đây là phần hiển thị để khách hàng điền thông tin.
  ?>
  Viết 1 file form.php có nội dung như sau:

  PHP Code:
  <?php
  $_GET
  ***91;'action'***93; = (isset($_GET***91;'action'***93;)) ? $_GET***91;'action'***93; :
  '';
  if (
  $_GET***91;'action'***93; == 'send') {
  if (empty(
  $_POST***91;'name'***93;) || empty($_POST***91;'sender'***93;) || empty($_POST***91;'subject'***93;) || empty($_POST***91;'text'***93;))
  // Kiểm tra các thông tin trong field
  {
  echo 
  '<p>Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin!</p>';
  } else {
  extract($_POST);
  $ip $_SERVER***91;'REMOTE_ADDR'***93;;
  $email "You@domain.com";
  // Thay đổi thành email của bạn
  $mailmsg "Name: $name\n";
  $mailmsg .= "Email: $sender\n";
  $mailmsg .= "Subject: $subject\n";
  $mailmsg .= "IP: $ip\n\n";
  $mailmsg .= "Message: $text";
  if (
  mail($email$subject$mailmsg"From: $sender\n"));
  {
  print(
  "<p>Thông tin của bạn đã được chuyển đi!</p>");
  }
  }
  }
  ?>
  Chúc bạn thành công !

 10. Thành viên Like bài viết này:


 11. #16
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Tìm kết trong DB.

  Trước hết bạn tạo 1 form để nhập thông tin:

  PHP Code:
  <form name="search" method="post" action="<? echo $PHP_SELF; ?>">
    <table width="331" border="0">
      <tr> 
        <td width="76">Keyword:</td>
        <td width="245"> 
          <input type="text" name="keyword">
          </font></td>
      </tr>
    </table>
    <br>
    <input type="submit" name="Submit" value="Search"> 
  </form>
  Sau đây ;à đoạn mã bằng php tìm kiếm:

  PHP Code:
  <?php
  mysql_connect
  ("localhost","username""password");
  mysql_select_db("database");

  if(
  $Submit == "Search"){
  echo
  "Tìm kiếm <b>$keyword</b><br><br>";

  $result=mysql_query("SELECT * FROM `table` WHERE 1 AND `username` LIKE '$keyword%'");

  while(
  $row mysql_fetch_array($resultMYSQL_ASSOC)){

  printf("%s<br>"$row***91;"username"***93;);
  }
  /* Kết quả */
  mysql_free_result($result);
  }
  ?>
  Chúc bạn thành công !

 12. 2 thành viên Like bài viết này:


 13. #17
  Tham gia
  20-06-2004
  Bài viết
  54
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Quote Được gửi bởi hanavncom
  Kiểm tra đăng nhập và password.

  Viết 1 form HTML với nội dung sau:

  PHP Code:
  <form method="POST" action="check.php"
  <
  div align="left"><p><font face="BankGothic Md BT">Name</font
  <
  input type="text" name="name" size="14"
  <
  br
  <
  div align="left"><p><font face="BankGothic Md BT">Password</font
  <
  input type="password" name="pw" size="14"><BR><BR><input type="submit" 
  value="Submit"></p
  </
  div></form
  Viết 1 file check.php có nội dung sau:
  PHP Code:
  <? 
  $guestpass = "lightswitch"; 
  if ($name == "Guest" || "guest") 

    if ($pw == $guestpass) 
    { 
      echo "Welcome to the members area $name !"; 
    } 

  else 

    echo "Wrong password"; 

  ?>
  Chúc bạn thành công !
  Làm seo để redirect vô trang khác sau khi login true dzậy...^_^

 14. Thành viên Like bài viết này:


 15. #18
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Đây là nơi các bạn post bài để học hỏi thêm, xin các bạn đừng post bài hỏi thế nào ở đây. Có 2 giải pháp khắc phục:

  + Bạn mở topic khác để hỏi về vấn đề của bạn.
  + Bạn chat với tôi, có gì tôi sẽ giúp, tuy nhiên cũng sẽ trong khả năng thôi. . Phương pháp 1 xem ra có khả năng hơn, vì khi bạn post bài sẽ có nhiều cao thủ đọc và cho bạn giải pháp tốt hơn.

  ===>> đừng làm loãng topic này. Xin cám ơn !

  Lưu lại thông tin User vào website.

  Bạn tạo 1 file logger.txt và cho nó vào thư mục admin.
  Sau đó bạn viết 1 file PHP có nội dung như sau:

  PHP Code:
  <?php 
  $Date 
  date("F jS Y, h:iA"); 
  $user_ip $REMOTE_ADDR
  $host gethostbyaddr($user_ip); 
  $user_browser $HTTP_USER_AGENT
  $file "admin/logger.txt"
  $fp fopen($file"a+"); 
  fputs ($fp"<br>Date: $Date <br> IP: $user_ip <br> Host(ISP) $host <br> Trình duyệt: $user_browser<br>------------------------------------<br>"); 
  fclose($fp); 
  ?>
  CHúc bạn thành công !

 16. Thành viên Like bài viết này:


 17. #19
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Tạo 1 đồng hồ trên site của bạn.

  PHP Code:
  <?PHP
  $time_offset 
  ="0"
  $adj = ($time_offset 120); 
  $time date(" h:i:s",time() + $adj); 

  echo 
  "$time";
  ?>
  Chúc bạn thành công !

 18. Thành viên Like bài viết này:


 19. #20
  Tham gia
  21-02-2004
  Bài viết
  195
  Like
  0
  Thanked 55 Times in 17 Posts
  Không cho phép 1 IP vào site.

  PHP Code:
  <?
  $ip = getenv("REMOTE_ADDR");
  if ($ip =="xx.***.***.xx")
  {
  echo "Xin lỗi. bạn không được quyền vào website này!";
  exit();
  }
  ?>
  Bạn chỉ việc thay đổi xx.***.***.xx thành IP mà cấm truy cập. Good Luck !

 20. Thành viên Like bài viết này:


Trang 2 / 22 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •