Dung lượng ổ cứng : 10G
Băng Thông: 150G
DirectAdmin Hosting

Để lại :
Email:...........
Domains:.......

Nguồn: http://kinhte24h.org/showthread.php/...3%B4ng-h?n-ch?