Hi all!

Các bạn có thắc mắc bất cứ điều gì về thể lệ cuộc thi, cách cài đặt pushmail và những th6ong tin khác về Nokia thì cứ hỏi tại đây nhé, mình sẽ cố gắng hết sức giải đáp thắc mắc của các bạn.