các bác vào đây nha(để coi tạm e không rành eng nên khổ thế đấy)
(đảm bảo độc cũng kool không kém bác Vista đâu nhá)
http://www.shareapic.net/content.php...owner=tut4ever
______________________
http://tut.iblogger.org