Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17
 1. #11
  Tham gia
  20-02-2010
  Bài viết
  15
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  day la loi giai bai 3, code hoi dai nhung la ngan nhat trong so loi giai ma minh biet

  uses crt;
  var A,B:array[1..100] of integer;
  C:array[1..200] of integer;
  i,n,m,temp,k,j:integer;
  begin
  clrscr;
  repeat
  write('Nhap so phan tu cua mang A: ');readln(n);
  write('Nhap so phan tu cua mang B: ');readln(m);
  until (N>0) and (N<101) and (M>0) and (M<101);
  for i:=1 to n do
  begin
  write('A[',i,']= ');readln(A[i]);
  end;
  for i:=1 to m do
  begin
  write('B[',i,']= ');readln(B[i]);
  end;
  {sap xep mang A,B}
  for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if A[i]>A[j] then
  begin
  temp:=A[i];
  A[i]:=A[j];
  A[j]:=temp;
  end;
  for i:=1 to m-1 do
  for j:=i+1 to m do
  if A[i]>A[j] then
  begin
  temp:=B[i];
  B[i]:=B[j];
  B[j]:=temp;
  end;
  {noi mang A va B vao mang C}
  i:=1;j:=1;k:=1;
  while (i<=n) and (j<=m) do
  if A[i]>B[j] then
  begin
  C[k]:=B[j];
  inc(j);inc(k);
  end
  else
  begin
  C[k]:=A[i];
  inc(i);inc(k);
  end;
  while i<=n do
  begin
  C[k]:=A[i];
  inc(i);inc(k);
  end;
  while j<=m do
  begin
  C[k]:=B[j];
  inc(j);inc(k);
  end;
  write('Mang C= ');
  for k:=1 to m+n do
  write(C[k],' ');
  readln
  end.

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  bai 3 kho day minh chi can 15 phut la giai duoc roi

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  co bai nao thi dua len minh giai cho minh la hoc sinh thi giai nhat ki thi hsg tin hoc quoc gia day
  Được sửa bởi bara_dh lúc 10:04 ngày 20-02-2010 Reason: Bổ sung bài viết

 2. #12
  Tham gia
  12-03-2010
  Bài viết
  9
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Bai 2:
  Code:
  program sap_xep_3_chu_so;
  uses crt;
  type mang1=array[1..900] of integer;
  var a:mang1;
  i,n,k,dva,dvb,t,hca,hcb,hta,htb:integer;
  begin
  clrscr;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
    writeln('So thu ',i,' la: '); readln(a[i]);
    end;
  for k:=n downto 2 do
  for i:=1 to k-1 do
    begin
    dva:=a[i] mod 10;
    dvb:=a[i+1] mod 10;
    if dva > dvb then
      begin
      t:=a[i+1];
      a[i+1]:=a[i];
      a[i]:=t;
      end
    else
    begin
    if dva = dvb then
       begin
       hca:=(a[i] div 10) mod 10;
       hcb:=(a[i+1] div 10) mod 10;
       if hca > hcb then
        begin
        t:=a[i+1];
        a[i+1]:=a[i];
        a[i]:=t;
        end;
       end
       else if hca = hcb then
       begin
       hta:=a[i] div 100;
       htb:=a[i+1] div 100;
       if hta > htb then
        begin
        t:=a[i+1];
        a[i+1]:=a[i];
        a[i]:=t;
        end;
       end;
       end;
    end;
  for i:=1 to n do write(a[i], ' ');
  readln
  end.
  Được sửa bởi ngoccong2001 lúc 10:13 ngày 22-03-2012 Reason: Thêm thẻ [code] để dễ nhìn code

 3. Thành viên Like bài viết này:


 4. #13
  Tham gia
  26-06-2009
  Bài viết
  15
  Like
  4
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bài 1 thì các bác đã giải rất thỏa đáng rồi, còn bài mình nghĩ nên lộn ngược đi mà so sánh rồi lúc hiện ra thì lộn lại cũng được mà, hoặc nhét vào String mà so sánh.
  Còn bài 3 có trong SBT tin 11 đó, tìm đi, mấy ông đầu to bằng nồi nghĩ ra cách giải thì chắc cũng dùng tạm được.

 5. #14
  Tham gia
  29-05-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  1,826
  Like
  1,420
  Thanked 47 Times in 42 Posts
  các bạn lần sau cho code vào thẻ code cho dễ nhìn nhé, cứ cho đại lên thì trong khó hiểu lắm

 6. #15
  Tham gia
  12-07-2011
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  568
  Like
  26
  Thanked 34 Times in 32 Posts
  bác này học ở trong trường nào vậy

 7. #16
  Tham gia
  18-03-2012
  Bài viết
  12
  Like
  2
  Thanked 1 Time in 1 Post
  bài 2 nè
  mình nghĩ nên đưa về string rồi làm cái thủ tục sx thì hay hơn

 8. #17
  Tham gia
  20-09-2017
  Bài viết
  9
  Like
  5
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Chưa đúng! xem lại dùm nhé

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •