Mình cũng từng học thấy có link ở đây:

tuvantinhoc[.]vn[/]giao-trinh-lap-trinh-assembly-cuc-hay

tuvantinhoc[.]vn[/]trinh-bien-dich-assembly

Anh em xem thử. Nếu hay thì phải like đấy nha