Qui định lập topic khuyến mãi, giảm giá :

- Các chủ gian hàng tự lập topic có thời hạn rõ ràng
- Sau khi các topic hết hạn, Admin sẽ xóa các topic