mình dwoloas nhac trên mạng về giơ muồn chuyên từ chế dọ mendia sang winamp thì co dược không vì nếu dể chế dộ mendia thì chỉ nghe dược từng bài một
dúp mình nhé !!!!!!!!!!
thask