Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 44
 1. #1
  Tham gia
  17-07-2002
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  702
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  DirectX basic/advance/linh tinh tutorials

  Topic này để các tutor về DX. Đề nghi kô chat chit ở đây hén.
  Quote Quote

 2. #2
  DieHard Guest
  Direct Draw bài 1. Tạo 3D trên màn hình 2D

  Source code ở đây
  http://www.gamevn.com/forum/attachme...achmentid=1052

  http://www.gamevn.com/forum/forumdisplay.php?f=43
  Được sửa bởi DieHard lúc 11:56 ngày 06-11-2003

 3. #3
  Tham gia
  20-10-2003
  Location
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  53
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  khó quábvbbbbbbbbb

 4. #4
  DieHard Guest
  Quote Được gửi bởi Trần văn Lưu
  khó quábvbbbbbbbbb
  Cái source code này được zip bằng WinRar3.0
  Dùng Visual Studio 6 để mở cái project. Có sẵng ...Release\XPro.exe trong đó để chạy thử.
  Direct X SDK download từ Microsoft.
  Class chính trong chương trình:
  http://www.gamevn.com/forum/attachme...achmentid=1064

  VB programmers, đến lúc Vứt Bỏ nó được rồi.
  Cần phải biết 1 chút về VC++, tạo window bằng WinAPI. Biết về COM càng tốt.

 5. #5
  Tham gia
  27-04-2003
  Bài viết
  9
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bạn nào đã từng lập trình DIRECTRAW 7 (của DX8.1)với VB6 ,xin chỉ cách sử dụng.Mình chẳng biết BLIT,SURFACE là cái gì và cách thức hoạt động của nó( dù đã đọc kỹ tài liệu SDK),xin chỉ dùm .Mình đã thực hiện y chang tutorial 1 của MSDN(10-2001),(không có source code) nhưng chảng thấy ảnh hiện lên dù chương trình không báo lỗi.Mình nản ghê gớm!!!!

 6. #6
  DieHard Guest
  Quote Được gửi bởi txt
  bạn nào đã từng lập trình DIRECTRAW 7 (của DX8.1)với VB6 ,xin chỉ cách sử dụng.Mình chẳng biết BLIT,SURFACE là cái gì và cách thức hoạt động của nó( dù đã đọc kỹ tài liệu SDK),xin chỉ dùm .Mình đã thực hiện y chang tutorial 1 của MSDN(10-2001),(không có source code) nhưng chảng thấy ảnh hiện lên dù chương trình không báo lỗi.Mình nản ghê gớm!!!!
  Nếu thật sự muốn đi về software graphics/games nên dùng VC++. Đặc biệt là nó được hổ trợ sẳng DirẹctX
  Dùng VB hay Delphi thì củng được thôi .Tớ sẻ đưa lên 1 ví dụ giống như ví dụ ở trên nhưng mà dùng Delphị

  Hàm Blt trong DirectDrawSurface dùng để vẽ nhanh, chuyển hình từ 1 surface này qua 1 surface khác. Surface là 1 memory buffer dùng để lu hình. Coi Blt củng giống như là copy memory thì có thể dể hiểu hơn

 7. #7
  Tham gia
  04-08-2003
  Location
  HCM
  Bài viết
  60
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Chào các bác !
  Lập trình DirectDraw thi mình cũng OK, nhưng khi với đến phần DirectInput thì có một cái mà không biết làm seo ?

  Tức là bên DI nó ánh xạ từng phím thành các hằng số và define với tiếp đầu ngữ cho mỗi thằng là DIK_<Phím> ... Bây giờ muốn chuyển qua lại từ mấy thằng VK_<Phím> như của API bình thường thì làm sao ta ? Ví dụ có công thức tổng quát nào cho việc chuyển đổi này hay không ?

 8. #8
  Tham gia
  17-07-2002
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  702
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Predefined key code:
  Key_Escape = $01;
  Key_1 = $02;
  Key_2 = $03;
  Key_3 = $04;
  Key_4 = $05;
  Key_5 = $06;
  Key_6 = $07;
  Key_7 = $08;
  Key_8 = $09;
  Key_9 = $0A;
  Key_0 = $0B;
  Key_Minus = $0C;//- on main keyboard
  Key_Equals = $0D;
  Key_Back = $0E;//Backspace
  Key_Tab = $0F;
  Key_Q = $10;
  Key_W = $11;
  Key_E = $12;
  Key_R = $13;
  Key_T = $14;
  Key_Y = $15;
  Key_U = $16;
  Key_I = $17;
  Key_O = $18;
  Key_P = $19;
  Key_LBracket = $1A;
  Key_RBracket = $1B;
  Key_Return = $1C;//Enter on main keyboard
  Key_LControl = $1D;
  Key_A = $1E;
  Key_S = $1F;
  Key_D = $20;
  Key_F = $21;
  Key_G = $22;
  Key_H = $23;
  Key_J = $24;
  Key_K = $25;
  Key_L = $26;
  Key_SemiColon = $27;
  Key_Apostrophe = $28;
  Key_Grave = $29;//Accent grave
  Key_LShift = $2A;
  Key_BackSlash = $2B;
  Key_Z = $2C;
  Key_X = $2D;
  Key_C = $2E;
  Key_V = $2F;
  Key_B = $30;
  Key_N = $31;
  Key_M = $32;
  Key_Comma = $33;
  Key_Period = $34;//. on main keyboard
  Key_Slash = $35;///on main keyboard
  Key_RShift = $36;
  Key_Multiply = $37;//* on numeric keypad
  Key_LMenu = $38;//Left Alt
  Key_Space = $39;
  Key_Capital = $3A;
  Key_F1 = $3B;
  Key_F2 = $3C;
  Key_F3 = $3D;
  Key_F4 = $3E;
  Key_F5 = $3F;
  Key_F6 = $40;
  Key_F7 = $41;
  Key_F8 = $42;
  Key_F9 = $43;
  Key_F10 = $44;
  Key_NumLock = $45;
  Key_Scroll = $46;//Scroll Lock
  Key_NumPad7 = $47;
  Key_NumPad8 = $48;
  Key_NumPad9 = $49;
  Key_Subtract = $4A;//- on numeric keypad
  Key_NumPad4 = $4B;
  Key_NumPad5 = $4C;
  Key_NumPad6 = $4D;
  Key_Add = $4E;//+ on numeric keypad
  Key_NumPad1 = $4F;
  Key_NumPad2 = $50;
  Key_NumPad3 = $51;
  Key_NumPad0 = $52;
  Key_Decimal = $53;//. on numeric keypad
  Key_F11 = $57;
  Key_F12 = $58;
  Key_F13 = $64;//NEC PC98
  Key_F14 = $65;//NEC PC98
  Key_F15 = $66;//NEC PC98
  Key_Kana = $70;//Japanese keyboard
  Key_Convert = $79;//Japanese keyboard
  Key_NoConvert = $7B;//Japanese keyboard
  Key_Yen = $7D;//Japanese keyboard
  Key_NumPadEquals = $8D;//= on numeric keypad NEC PC98
  Key_CircumFlex = $90;//Japanese keyboard
  Key_AT = $91;//NEC PC98
  Key_Colon = $92;//NEC PC98
  Key_UnderLine = $93;//NEC PC98
  Key_Kanji = $94;//Japanese keyboard
  Key_Stop = $95;//NEC PC98
  Key_AX = $96;//Japan AX
  Key_UnLabeled = $97;//J3100
  Key_NumPadEnter = $9C;//Enter on numeric keypad
  Key_RControl = $9D;
  Key_NumPadComma = $B3;//,on numeric keypad NEC PC98
  Key_Divide = $B5;///on numeric keypad
  Key_SysRQ = $B7;
  Key_RMenu = $B8;//Right Alt
  Key_Pause = $C5;//Pause
  Key_Home = $C7;//Home on arrow keypad
  Key_Up = $C8;//UpArrow on arrow keypad
  Key_Prior = $C9;//PgUp on arrow keypad
  Key_Left = $CB;//LeftArrow on arrow keypad
  Key_Right = $CD;//RightArrow on arrow keypad
  Key_End = $CF;//End on arrow keypad
  Key_Down = $D0;//DownArrow on arrow keypad
  Key_Next = $D1;//PgDn on arrow keypad
  Key_Insert = $D2;//Insert on arrow keypad
  Key_Delete = $D3;//Delete on arrow keypad
  Key_LWin = $DB;//Left Windows Key
  Key_RWin = $DC;//Right Windows Key
  Key_Apps = $DD;//AppMenu Key
  Key_Power = $DE;
  Key_Sleep = $DF;
  Key_BackSpace = Key_Back ;//Backspace
  Key_NumPadStar = Key_Multiply;//* on numeric keypad
  Key_LAlt = Key_LMenu ;//Left Alt
  Key_CapsLock = Key_Capital ;//CapsLock
  Key_NumPadMinus = Key_Subtract;//- on numeric keypad
  Key_NumPadPlus = Key_Add ;//+ on numeric keypad
  Key_NumPadPeriod = Key_Decimal ;//. on numeric keypad
  Key_NumPadSlash = Key_Divide ;///on numeric keypad
  Key_RAlt = Key_RMenu ;//Right Alt
  Key_UpArrow = Key_Up ;//UpArrow on arrow keypad
  Key_PgUp = Key_Prior ;//PgUp on arrow keypad
  Key_LeftArrow = Key_LEFT ;//LeftArrow on arrow keypad
  Key_RightArrow = Key_Right ;//RightArrow on arrow keypad
  Key_DownArrow = Key_Down ;//DownArrow on arrow keypad
  Key_PgDn = Key_Next ;//PgDn on arrow keypad

 9. #9
  Tham gia
  04-08-2003
  Location
  HCM
  Bài viết
  60
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Hic, ... Hông phải vậy !
  Cái đó là định nghĩa của mình rồi ... Mở file dinput.h ra cũng có cả đống mừ !....
  Ý em là vậy nè :
  - Game của em có 2 thằng chơi ... Yêu cầu đặt ra là có thể config lại cái keyboard control cho mỗi thằng.
  - Do đó em dùng một cái hotkey control để user thiết lập (giao diện giống như cách thiết lập Accelerator Keyboard Shortcut của VC++ cho mấy cái ID đó !!) ...
  => Khổ nỗi là thằng này nó xài theo kiểu VK_<Tên phím> ... trong khi đó thằng DInput thì nó xài theo dạng DIK_<Tên phím> ... 2 thằng điên này lại chẳng thấy công thức tổng quát gì để chuyển đổi cả ... Hic, một thằng thì ánh xạ như trên bàn phím, còn thằng VK_ thì ánh xạ trên cái luật rừng nó đặt ra ... Hic ... Điếc luôn !... Ai giúp em dzới !!....

 10. #10
  Tham gia
  17-07-2002
  Location
  Hà Nội
  Bài viết
  702
  Like
  0
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Dùng bảng ánh xạ sang là xong mừ ?

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •