Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
Sờ-Ti ơi, tiếp... ?
chờ hoài mà chả thấy tiếp