Chào các bạn, Net21 đã học xong MCSE rồi nhưng phần thực hành thì có lẽ hơi yếu.. không biết có bạn nào, trình độ cũng tương đương, xin hãy lên TGA gặp và thảo luận kế họach thực hành...
email liên hệ: diep_net21@yahoo.com