Mình đang thấy tiêu đề là ADSL công nghệ Internet Băng Rộng. Có đùa không ta. Mod nên xóa cái topic internet này đi để tiết kiệm tài nguyên diễn đàn.