Shown file ẩn và system file tìm virus, vào startup tìm virus, dùng phần diệt virus bản quyền để scan