Chắc bác là 1 KH trong rất ít KH bị phải, em thấy mấy nhà cung cấp host tại VN ai chả vậy, thi thoảng họ cũng mắc sai lầm.