Nếu bạn say mê với Wordpress codes, thì site này sẽ hỗ trợ tốt cho bạn, tra cứu nhanh các tags trong Wordpress

http://www.dbswebsite.com/design/wordpress-reference/

________________________________
http://vietfreelancing.com
Freelance jobs cho người Việt