Có ở HCM k ạ , em ở gần Bến xe Quận 8 muốn tham gia đá cho vui ạ ( đá không được hay , nhưng thích đá bóng ).
...... Skype : hungdao666 / 0165 9049 225