Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 31
 1. #1
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts

  Ý tưởng mới ! [TUTOR] ENGLISH cho dân FLASH

  Tiếng Anh dùng cho Macromedia Flash :

  Mình sẽ post bài từng đợt, mỗi đợt một topic be bé gồm 2 phần, Phần đầu là từ mới (“mới” có nghĩa tương đối thôi, tùy người), phần sau là đoạn văn để tập dịch cho quen. Nhớ học cho thuộc từ rồi hãy qua đoạn văn nha, cho có hiệu quả

  Với những expert về Anh văn hay về Flash thì bài này gọi là “múa rìu qua mắt thợ”, nếu thấy có gì sai sót mong “cao nhân” cho biết ý kiến

  Hy vọng sau chừng … chục bài, các bạn có thể ung dung sử dụng phần Help bằng tiếng Anh, khỏi phải mua sách làm gì vừa tốn tiền, vừa không đủ bằng ….

  OK, bắt đầu được rồi

  Bài 1 Understanding ActionScript overview

  1. script = một tập các chỉ lệnh để báo cho chương trình cách thực hiện (đừng dịch từ này sang tiếng Việt làm gì cho mệt, chỉ hiểu nghĩa thôi là đủ rồi)
  2. language = ngôn ngữ (VD : Pascal, Delphi, Visual Basic)
  3. create = tạo ra, tạo nên
  -> creator (n)
  4. element = thành phần, thành tố
  5. incorporate = hợp nhất
  6. complicated = phức tạp = complex (giống như bài Complicated Heart của MLTR đó )
  7. syntax = cú pháp
  8. reverse = đảo ngược
  9. include = bao gồm
  exclude = không bao gồm, loại ra
  10. provide = cung cấp

  11. keyword = từ khóa (VD : for, while,…)
  12. operator = toán tử (+,-,x, :,…)
  13. allow = cho phép
  14. store = lưu trữ
  15. retrieve = get = lấy ra
  16. information = thông tin
  17. built-in : xây dựng sẵn
  18. function : hàm
  19. object = đối tượng
  20. style = phong cách - > stylish (sành điệu)

  21. resemble = tương tự, tương đồng
  22. previous = trước đây
  next = kế tới
  23. chapter = chương
  24. introduce = giới thiệu (mọi người thường hay gọi ngắn gọn là intro đó, có nhớ không)
  25. object-oriented = hướng đối tượng
  26. overview = khái quát
  27. term = thuật ngữ
  28. basic = cơ bản
  29. concept = khái niệm
  30. variable = biến

  31. constant = hằng số
  32. parameter = tham số
  33. statement = phát biểu, câu lệnh
  34. conditional = điều kiện (if.. then…else…)
  35. loop = vòng lặp (for, while)
  36. construct = xây dựng, dựng (hình)
  37. contain = chứa đựng
  content = nội dung
  38. detailed = chi tiết
  39. entry = mục nhập (hiểu sao cũng được, là từ họ hàng với “enter” đó…)
  40. right away = ngay lập tức

  Đoạn văn :

  Understanding ActionScript overview

  ActionScript, the scripting language of Macromedia Flash MX, allows you to create a movie that behaves exactly as you want. You don't need to understand every ActionScript element to begin scripting; if you have a clear goal, you can start building scripts with simple actions. You can incorporate new elements of the language as you learn them to accomplish more complicated tasks.

  Like other scripting languages, ActionScript follows its own rules of syntax, reserves keywords, provides operators, and allows you to use variables to store and retrieve information. ActionScript includes built-in objects and functions and allows you to create your own objects and functions.

  The ActionScript syntax and style closely resemble that of JavaScript. Flash MX understands ActionScript written in any previous version of Flash.

  This chapter introduces you to ActionScript as an object-oriented scripting language and provides an overview of ActionScript terms and basic programming concepts such as functions, variables, statements, operators, conditionals, and loops. It also deconstructs a sample script so that you can begin to understand ActionScript syntax. The online ActionScript Dictionary contains a detailed entry for every ActionScript element

  Đọc xong cho biết ý kiến rút kinh nghiệm viết tiếp nha
  Quote Quote

 2. 2 thành viên Like bài viết này:


 3. #2
  Tham gia
  14-09-2002
  Location
  Tp.Hồ Chí Minh
  Bài viết
  469
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 2 Posts
  Khá quá, hèn chi làm Mod nhanh vậy, trình độ bạn đủ sức pro rồi, hi vọng sẽ có nhiều bài thật hay, box Flash ngày càng phát triển...)

 4. #3
  Tham gia
  17-01-2003
  Location
  Ha Noi
  Bài viết
  253
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  very good work

  We thanks you for great contribution. Please go ahead and we are waiting for your next post

  Thanks you again

 5. Thành viên Like bài viết này:


 6. #4
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Bài 2 : ActionScript terminology

  Từ mới

  1. terminology = thuật ngữ = term
  2. like = as = tương tự
  3. own = chính nó, tự nó (VD : on her own = của chính cô ta)
  4. follow = theo sau (nghe giống như giáo trình tiếng Anh : FOLLOW ME đó)
  5. order = thứ tụ
  6. alphabetical = xếp theo thứ tự chữ cái
  7. Action = hành động
  8. instruct = chỉ dẫn
  9. movie = đoạn phim
  10. playhead = thanh tiến trình trong flash (khi nhấn Enter thì có
  một thanh chạy theo thời gian, nó đó)

  11. manual = sổ tay, sách học, làm bằng tay, làm một cách thủ công
  12. specific = nhất định
  13. label = nhãn
  14. interchangeable = có thể thay thế lẫn nhau
  15. value = giá trị
  16. boolean = luận lý, có tính lôgic
  17. Class = lớp
  18. data type = kiểu dữ liệu
  19. define = xác định -> definition = định nghĩa
  20. constructor = xây dựng

  21. meaning = ý nghĩa
  22. indicate = cho biết, chỉ, ra dấu
  23. keyboard = bàn phím (hông phải cây đàn organ nha)
  24. compare = so sánh
  25. property = tính chất
  26. method = phương pháp,phương thức
  27. code = đoạn mã (từ này cũng ít ai dịch ra nghĩa tiếng Việt làm gì, cứ gọi “cót” hay “cốt” gì đó nghe oai hơn )
  28. Circle = vòng tròn
  center = tâm ; radius = bán kính ; diameter = đường kính ; sphere = hình cầu ; circumference = perimeter = chu vi ; square = diện tích ; volumn = thể tích ; arc = cung tròn
  29. set = tập hợp
  30. operation = quá trình hoạt động, phép toán

  31. perform = thực hiện
  32. string = chuỗi
  33. null = đối tượng rỗng
  34. undefined = đối tượng không xác định
  35. Event = Sự kiện
  36. occur = xảy ra = happen
  37. generate = phát ra, phát sinh -> generation = thế hệ
  38. enter = đến, chạm đến
  39. load = nạp
  40. Event handlers = (tạm dịch) Phần kiểm soát hành động

  41. manage = quản lí, kiểm soát
  42. kind = loại
  43. toolbox = hộp công cụ
  44. subcategory = (tạm dịch) hạng con, phạm trù con

  Đoạn văn :

  ActionScript terminology
  Like any scripting language, ActionScript uses its own terminology. The following list provides an introduction to important ActionScript terms in alphabetical order.

  ACTIONS are statements that instruct a movie to do something while it is playing. For example, gotoAndStop sends the playhead to a specific frame or label. In this manual, the terms action and statement are interchangeable.

  BOOLEAN is a true or false value.

  CLASSES are data types that you can create to define a new type of object. To define a class, you create a constructor function.

  CONSTANTS are elements that don't change. For example, the constant Key.TAB always has the same meaning: it indicates the Tab key on a keyboard. Constants are useful for comparing values.

  CONSTRUCTORS are functions that you use to define the properties and methods of a class. For example, the following code creates a new Circle class by creating a constructor function called Circle:
  function Circle(x, y, radius){
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.radius = radius;
  }

  DATA TYPES are a sets of values and the operations that can be performed on them. The ActionScript data types are string, number, boolean, object, movieclip, function, null, and undefined.

  EVENTS are actions that occur while a movie is playing. For example, different events are generated when a movie clip loads, the playhead enters a frame, the user clicks a button or movie clip, or the user types at the keyboard.

  EVENT HANDLERS are special actions that manage events such as mouseDown or load. There are two kinds of ActionScript event handlers: actions and methods. There are only two event handler actions, on and onClipEvent. In the Actions toolbox, each ActionScript object that has event handler methods has a subcategory called Events.

  (còn tiếp)

 7. Thành viên Like bài viết này:


 8. #5
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Bài 3 : ACTIONSCRIPT TERMINOLOGY (phần 2)

  Từ mới :

  1. Expression = biểu thức
  2. legal = hợp lệ, hợp pháp
  3. combination = sự kết nối, kết hợp
  4. symbol = biểu tượng, kí hiệu
  5. represent = đại diện
  6. consist of = bao gồm
  7. operand = số hạng, toán hạng
  8. block = khối
  9. reusable = tái sử dụng được
  10. pass = chuyển tới

  11. return = trả về
  12. version = phiên bản
  13. currently = hiện tại
  14. Identifier = từ định danh
  15. underscore = dấu gạch ( _ )
  16. sign = kí hiệu
  17. subsequent = theo sau, tiếp theo
  18. instance = phiên bản
  19. belong to = lệ thuộc vào
  20. certain = nhất định

  21. unique = độc nhất
  22. target = xác định, mục tiêu
  23. Property inspector : Công cụ kiểm tra Properties của Flash
  24. assign = giao nhiệm vụ, gán
  25. master symbol = biểu tượng gốc
  26. reserved = dành riêng
  27. declare = khai báo
  28. local = cục bộ
  29. collection = tập hợp
  30. particular = cá biệt

  31. predefine = định nghĩa trước, xác định trước
  32. calculate = tính toán
  33. manipulate = thao tác, điều khiển bằng tay (thường dùng cho Sound); thao túng (thị trường chứng khoán)
  34. placeholder = (tạm dịch) nơi lưu trữ
  35. argument = đối số, tham số, (có khi còn mang nghĩa là “lý lẽ, sự tranh luận”)
  36. attribute = thuộc tính
  37. visible = thấy được
  38. hidden = ẩn
  39. hierachical = có tính phân cấp
  40. address = địa chỉ

  41. root = gốc, rễ
  43. direct = chỉ đường
  44. equal sigh = dấu bằng (“=”)

  Đoạn văn :

  ActionScript terminology

  EXPRESSIONS are any legal combination of ActionScript symbols that represent a value. An expression consists of operators and operands. For example, in the expression x + 2, x and 2 are operands and + is an operator.

  FUNCTIONS are blocks of reusable code that can be passed parameters and can return a value. For example, the getProperty function is passed the name of a property and the instance name of a movie clip, and it returns the value of the property. The getVersion function returns the version of the Flash Player currently playing the movie.

  IDENTIFIERS are names used to indicate a variable, property, object, function, or method. The first character must be a letter, underscore (_), or dollar sign ($). Each subsequent character must be a letter, number, underscore, or dollar sign. For example, firstName is the name of a variable.

  INSTANCES are objects that belong to a certain class. Each instance of a class contains all the properties and methods of that class. All movie clips are instances with properties (for example, _alpha and _visible) and methods (for example, gotoAndPlay and getURL) of the MovieClip class.

  INSTANCE NAMES are unique names that allow you to target movie clip and button instances in scripts. You use the Property inspector to assign instance names to instances on the Stage. For example, a master symbol in the library could be called counter and the two instances of that symbol in the movie could have the instance names scorePlayer1 and scorePlayer2. The following code sets a variable called score inside each movie clip instance by using instance names:
  _root.scorePlayer1.score += 1;
  _root.scorePlayer2.score -= 1;

  KEYWORDS are reserved words that have special meaning. For example, var is a keyword used to declare local variables. You cannot use a keyword as an identifier. For example, var is not a legal variable name.

  METHODS are functions assigned to an object. After a function is assigned, it can be called as a method of that object. For example, in the following code, clear becomes a method of the controller object:
  function reset(){
  this.x_pos = 0;
  this.x_pos = 0;
  }
  controller.clear = reset;
  controller.clear();

  OBJECTS are collections of properties and methods; each object has its own name and is an instance of a particular class. Built-in objects are predefined in the ActionScript language. For example, the built-in Date object provides information from the system clock.

  OPERATORS are terms that calculate a new value from one or more values. For example, the addition (+) operator adds two or more values together to produce a new value. The values that operators manipulate are called operands.

  PARAMETERS (also called ARGUMENTS) are placeholders that let you pass values to functions. For example, the following welcome function uses two values it receives in the parameters firstName and hobby:
  function welcome(firstName, hobby) {
  welcomeText = "Hello, " + firstName + "I see you enjoy " + hobby;
  }

  PROPERTIES are attributes that define an object. For example, _visible is a property of all movie clips that defines whether a movie clip is visible or hidden.

  TARGET PATHS are hierarchical addresses of movie clip instance names, variables, and objects in a movie. You name a movie clip instance in the movie clip Property inspector. (The main Timeline always has the name _root.) You can use a target path to direct an action at a movie clip or to get or set the value of a variable. For example, the following statement is the target path to the variable volume inside the movie clip stereoControl:
  _root.stereoControl.volume

  VARIABLES are identifiers that hold values of any data type. Variables can be created, changed, and updated. The values they store can be retrieved for use in scripts. In the following example, the identifiers on the left side of the equal signs are variables:
  x = 5;
  name = "Lolo";
  customer.address = "66 7th Street";
  c = new Color(mcinstanceName);

  (hết phần FLASH TERMINOLOGY)

 9. Thành viên Like bài viết này:


 10. #6
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Bài 4. Equality operators
  (toán tử “so sánh bằng”)

  Từ mới :

  1. Equality = bằng nhau, so sánh bằng
  2. determine = xác định, quyết định
  3. whether = có hay không = if
  4. reference = tham chiếu (thường dùng cho mảng hay cho objects)
  5. common = phổ biến
  6. assignment = phép gán
  7. incorrect = sai, không chính xác
  8. strict = nghiêm
  9. conversion = sự chuyển đổi
  10. inequality = bất đẳng thức
  11. inversion = phép nghịch đảo

  Đoạn văn

  Equality operators

  You can use the equality (==) operator to determine whether the values or identities of two operands are equal. This comparison returns a Boolean (true or false) value. If the operands are strings, numbers, or Boolean values, they are compared by value. If the operands are objects or arrays, they are compared by reference.

  It is a common mistake to use the assignment operator to check for equality. For example, the following code compares x to 2:
  if (x == 2)

  In that same example, the expression x = 2 is incorrect because it doesn't compare the operands, it assigns the value of 2 to the variable x.

  The strict equality (===) operator is like the equality operator, with one important difference: the strict equality operator does not perform type conversion. If the two operands are of different types, the strict equality operator returns false. The strict inequality (!==) operator returns the inversion of the strict equality operator.

  The following table lists the ActionScript equality operators:

  == Equality
  === Strict equality
  != Inequality
  !== Strict inequality

  (hết bài 4)

 11. Thành viên Like bài viết này:


 12. #7
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Bài 5 : Assignment operators
  (toán tử “gán”)

  Từ mới :

  1. multiple = nhiều, phức tạp, (trong lĩnh vực toán còn có nghĩa “bội số”)
  2. compound = kép, ghép, phức hợp (trong lĩnh vực hóa học còn có nghĩa “hợp chất”)
  3. equivalent = tương đương
  4. verbose = lắm lời, dài dòng
  5. slightly = nhỏ, ở mức độ không đáng kể lắm
  6. Addition = phép cộng
  7. Subtraction = phép trừ
  8. Multiplication = phép nhân
  9. Division = phép chia
  10. Modulo = phép chia module
  11. bitwise shift left = (tạm dịch) dịch sang trái 1 bit (Bạn nào học lập trình Pascal qua sẽ biết cái này thôi)

  Đoạn văn

  Assignment operators

  You can use the assignment (=) operator to assign a value to a variable, as in the following:
  password = "Sk8tEr";

  You can also use the assignment operator to assign multiple variables in the same expression. In the following statement, the value of a is assigned to the variables b, c and d:
  a = b = c = d;

  You can also use compound assignment operators to combine operations. Compound operators perform on both operands and then assign that new value to the first operand. For example, the following two statements are equivalent:
  x += 15;
  x = x + 15;

  The assignment operator can also be used in the middle of an expression, as in the following:

  // If the flavor is not vanilla, output a message.
  if ((flavor = getIceCreamFlavor()) != "vanilla") {
  trace ("Flavor was " + flavor + ", not vanilla.");
  }

  This code is equivalent to the slightly more verbose code that follows:
  flavor = getIceCreamFlavor();
  if (flavor != "vanilla") {
  trace ("Flavor was " + flavor + ", not vanilla.");
  }

  The following table lists the ActionScript assignment operators:

  = Assignment
  += Addition and assignment
  -= Subtraction and assignment
  *= Multiplication and assignment
  %= Modulo and assignment
  /= Division and assignment
  <<= Bitwise shift left and assignment
  >>= Bitwise shift right and assignment
  >>>= Shift right zero fill and assignment
  ^= Bitwise XOR and assignment
  |= Bitwise OR and assignment
  &= Bitwise AND and assignment

 13. Thành viên Like bài viết này:


 14. #8
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Bài 6 : ARRAYS

  Từ mới :
  1. array = mảng
  2. assume = giả sử
  3. piece = mảnh
  4. similar = tương tự
  5. as = because = bởi vì
  6. except = ngoại trừ
  7. hold = nắm giữ
  8. refer = liên hệ, tham khảo
  9. index = chỉ mục
  10. organised = có tổ chức

  11. related = liên hệ
  12. distinguish = phân biệt
  13. suppose = giả sử, cho rằng
  14. quote = phát biểu
  15. numerous = đông đảo, nhiều
  16. problem = vấn đề
  17. data = dữ liệu
  18. position = vị trí
  19. mention = đề cập
  20. zero based = có yếu tố zero (số không)

  21. basically = một cách đơn giản
  22. brilliant = rực rỡ, chói lòa, lỗi lạc
  23. aware of = ý thức đến, nhận thấy
  24. initializer = phần tạo các phần tử ban đầu
  25. entirely = trọn vẹn, hoàn toàn
  26. up to you = tùy vào bạn
  27. prefer = thích hơn
  28. access = truy cập
  29. fortunately = một cách may mắn

  Đoạn văn
  ARRAYS

  If you are interested in arrays then I assume you already know about variables. Variables are a container for one piece of data, this piece of data can be a number, a string or a boolean value.

  Arrays are similar to variables as they too are containers for data, except that they can hold more than one piece of data, each element (piece of data) is referred to by an index.

  Arrays can be use to keep your scripts more organised, they are usually used to group together multiple values that are in some way related to each other, the values use an index to distinguish them from each other. Suppose you wanted to write out 3 quotes for use in your movie and use variables for each quote, you could define 3 variables as follows :

  quote1 = “Flash is cool”
  quote2 = “Flash is my favourite program”
  quote3 = “Flash rules”


  However a better way may be to use an array, there are numerous ways of creating an array but I will show you the easiest way first :

  name_of_array = new Array()

  So to store our quotes in an array we could use :

  quotes = new Array()

  OK that’s great we now have an array, but the problem is we don’t have any data inside if our array, that’s not very useful so we will now place data inside of our array, we do this by using an index number, the index number refers to the position in the array.

  To place a piece of data inside the first element of our array we would use :

  quotes[0] = “Flash is cool”

  As I mentioned before, arrays in Flash are zero based, meaning that the first element in the array has an index of zero (0)
  So to place a piece of data inside the second element of our array we would use :

  quotes[1] = “Flash is my favouite program”

  We use this syntax to fill an element of an array with a piece of data :
  name_of_array[index] = value

  Where name_of_array is the name of your array, the index is the position in your array and the value is the piece of data you want to add to your array.

  So the code we created earlier using variables :

  quotes1 = “Flash is cool”
  quotes2 = “Flash is my favourite program”
  quotes3 = “Flash rules”

  can also be written as follows using arrays :

  quotes = new Array()
  quotes[0] = “Flash is cool”
  quotes[1] = “Flash is my favourite program”
  quotes[2] = “Flash rules”


  (còn tiếp)

 15. Thành viên Like bài viết này:


 16. #9
  Tham gia
  28-05-2003
  Location
  HCMC
  Bài viết
  78
  Like
  0
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  hix, hình như trong box này mình đang độc diễn thì phải ;(

 17. #10
  Tham gia
  14-09-2002
  Location
  Tp.Hồ Chí Minh
  Bài viết
  469
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 2 Posts
  Không có đâu, tất cả chúng ta đều ủng hộ duaconthanhpho phải không các bạn. Bạn cố lên, đây là những tài liệu rất bổ ích cho Newbie đó bạn....

 18. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •