cứ gọi tui micheal cho than thien
sở thích nhiều: nhưng bây giờ hơi tò mò về lập trình mong mấy U chỉ bảo cho
còn cái gì đó thì nói sau mong huynh đệ tận tình giúp đở là đc...,thanks!