Trang 4 / 34 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 334
 1. #31
  Tham gia
  20-11-2007
  Bài viết
  11
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hình như hết năm học rồi nên chẳng ai hỏi gì hết nhỉ ^^! sao số người hỏi thì nhiều mà số người trả lời lại ít thế ^^!

 2. #32
  Tham gia
  01-06-2008
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  giúp mình bài này
  lập chương trình nhập các mảng: họ tên, điểm văn, toán,nn của n học sinh. sau đó tính điểm bình quân và xếp hạng rồi in ra danh sách kết quả

 3. #33
  Tham gia
  27-08-2007
  Bài viết
  4
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Các bạn giúp mình bài này với.
  Đề bài: Nhập vào 1 xâu kí tự. Tìmvà đưa ra màn hình 2 đoạn giống nhau dài nhất và vị trí ký tự đầu tiên của chúg.
  Ví dụ: Nhập vào abc34c34cn
  Kết quả: c34c vị trí 3 và 6

 4. #34
  Tham gia
  10-06-2008
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  có ai biết cách giải bàip: "tim số fibonaci thứ n" bằng pascal giúp mình với. cám ơn tước nha

 5. #35
  Tham gia
  15-05-2008
  Bài viết
  6
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  giúp mình hiểu thêm về kiể bảng ghi(record) kết hợp với mảng nhé.
  VD đề cho:
  - nhap vào N tam giác,
  -N dòng tiếp theo có tọa đọ 3 đỉnh A(Xa,Ya),B(Xb,Yb),C(Xc,Yc);

  + Xuất ra:
  - dòng 1: số lượng tam giác dều
  - dong 2: số lượng tam giác cân
  - dong 3: vuông.
  <===========================================>

  program Xac_dinh_tam_giac;
  uses crt;
  const eps=1.e-06;
  max=10;
  type
  Diem=record
  x,y:real;
  end;
  Tamgiac = record
  A,B,Ciem;

  end;

  var T:Tamgiac;
  Deu,Can,Vuong:boolean;
  n,i:integer;
  M:array[1..max]of integer;
  Function kh_cach(P,Qiem):real;
  begin
  Kh_cach:=sqrt((P.x-Q.x)*(P.x-Q.x)+(P.y-Q.y)*(P.y-Q.y));
  end;
  procedure Daicanh(var R:Tamgiac; var a,b,c:real);
  begin
  a:=kh_cach(R.B,R.C);
  b:=kh_cach(R.A,R.C);
  c:=kh_cach(R.A,R.B);
  end;
  Function Chuvi(var R:Tamgiac):real;
  var a,b,c:real;
  begin
  Daicanh(R,a,b,c);
  Chuvi:=a+b+c;
  end;
  Function Dientich(var R:Tamgiac):real;
  var a,b,c,p:real;
  begin
  Daicanh(R,a,b,c);
  p:=(a+b+c)/2;
  Dientich:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  end;
  Procedure Hienthi(var R:Tamgiac);
  begin
  writeln('Toa do 3 dinh cua tam giac la: ');
  writeln(' - Dinh A(',R.A.x:0:0,', ', R.A.y:0:0,' )');
  writeln(' - Dinh B(',R.B.x:0:0,', ', R.B.y:0:0,' )');
  writeln(' - Dinh B(',R.C.x:0:0,', ', R.C.y:0:0,' )');
  end;
  Procedure Tinhchat(var R:Tamgiac; var Deu,Can,Vuong:Boolean);
  var a,b,c:real;
  begin
  Deu:=false;
  Can:=false;
  Vuong:=false;
  Daicanh(R,a,b,c);
  if (abs(a-b)<eps) or (abs(a-c)<eps) then
  Deu:=true
  else
  if(abs(a-b)<eps) or (abs(a-c)<eps) or (abs(b-c)<eps) then
  Can:=true;
  if (abs(a*a+b*b-c*c)<eps) or(abs(a*a+c*c-b*b)<eps) or(abs(b*b+c*c-a*a)<eps) then
  Vuong:=true;

  end;
  Begin
  clrscr;
  write('Nhap N tam giac: '); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  writeln('Nhap tam giac thu ',i,' la ');

  write(' Toa do dinh A: '); readln(T.A.x,T.A.y);
  write(' Toa do dinh B: '); readln(T.B.x,T.B.y);
  write(' Toa do dinh C: '); readln(T.C.x,T.C.y);
  end;
  writeln('==================================');
  for i:=1 to n do
  begin
  Hienthi(T);
  writeln('Dien tich: ',Dientich(T):9:3);
  writeln('Chu vi: ',Chuvi(T):9:3);
  Tinhchat(T,Deu,Can,Vuong);
  writeln('Tam giac co tinh chat: ');
  if Deu then writeln('La tam giac deu')
  else
  if Can then writeln(' La tam giac can')
  else
  if Vuong then writeln('La tam giac vuong')
  else
  writeln('Khong la tam giac'); writeln;
  end;

  readln
  end.

  bài này mình vùa làm,chua xong,phan khai bao xai nua,các bạn chỉ giúp nhé.
  cảm ơn trước.

 6. #36
  Tham gia
  23-06-2008
  Bài viết
  67
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Một lần trong chương trình chiếc nón kỳ diệu, ở phần chơi dành cho khán giả, thay vì đón chử như mọi khi , người dẫn chương trình tự mình quay chiếc nón và cho hiện lên màn hình trước mặt các khán giả trong trường quay các số trong các ô mà mũi tên lần lượt đi qua . Mũi tên quay đúng một số nguyên vòng, vì vậy số cuối cùng trong dãy trùng với số đầu tiên . Sau đó người dẫn chương trình mời một khán giả ở cuối trường quay ,không nhìn thấy chiếc nón, cho biết chiếc nón có bao nhiêu ô. Hãy lập trình trả lời câu hỏi trên, khi bạn là khách mời của trường quay.
  Dữ liệu: vào tiẹp văn bản MAGIC>INP:
  - Dòng đầu tiên chứa N số nguyên - số lượng hiện lên màn hình,(2<=N<=);
  - Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương,mỗi số không quá 32000.
  Kết quả: Đưa ra tệp văn bản MAGIC.OUT một số nguyên là số lượng tối thiểu cần có.
  Ví Dụ:
  MAGIC.INP
  13
  5 3 1 3 5 2 5 3 1 3 5 2 5
  Đưa ra kết quả
  MAGIC.OUT
  6

 7. #37
  Tham gia
  26-06-2008
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  [QUOTE=Nhoc_chuoi;1160736]ko ai giúp em à LAm thế nào để tính 100! vâyyyyyyyyyyyyyy[/QUO
  sao bạn không nói rỏ cái đề thêm một chúc
  cám ơn

 8. #38
  Tham gia
  16-06-2008
  Bài viết
  4
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  ai giải hộ em cái nay` với
  làm thế nào để tạo ra một văn bản trong 'D:\new folder\ABC.txt' có dãy số 1 đến 1000. giúp em với!

 9. #39
  Tham gia
  27-05-2008
  Location
  bình định
  Bài viết
  692
  Like
  0
  Thanked 10 Times in 6 Posts

  Rất hay !

  Bài của timberlake :
  Code:
  var a:array[1..101] of byte;
    d,i,vt,n:byte;
    found : boolean;
  BEGIN
  d:=1;
  write ( 'nhập số các số của dãy :');readln(n);
  for i:=1 to n do 
   begin
   write('a[',i,'] = ');
   readln(a[i]);
   end;
  while (d<=n-1) and (found=false) do 
   begin
   vt:=d+1 ;
   found:=true;
   while (vt<>n) and (found=true) do
    begin
    for i:=1 to d do if a[vt+i-1]=a[i] then found:=true
                     else begin
                        found:=false;
                        break;
                       end;
    vt:=vt+d;
   end;
   d:=d+1;
   end;
  if found=false then writeln(n-1)
          else writeln(d-1);
  END.

 10. #40
  Tham gia
  19-07-2008
  Location
  CĐV-Phú Tân-Cà Mau
  Bài viết
  124
  Like
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  Quote Được gửi bởi chungkid1 View Post
  Ko dùng mảng thì đọc bằng DSLK,nhưng cái đấy chỉ lớp chuyên mới có,còn với lớp thường thì bài này quả là impossible(đú tí cho oai)

  cashier làm cái topic này oai ghê,có cần đây giúp thì lấy rẻ thôi,hai cốc chè huế là được
  cho mình hỏi về cách đọc bằng DSLK với

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  chỉ giùm cách đọc bằng DSLK với
  thanks nhiều
  Được sửa bởi nhat_truong lúc 10:00 ngày 19-07-2008 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 4 / 34 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •