Trang 36 / 38 FirstFirst ... 31333435363738 LastLast
Hiển thị kết quả từ 351 đến 360 / 373
 1. #351
  Tham gia
  23-01-2016
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  giúp mih cái bài này với, mình cần gấp nha
  cho dãy A gồm N phần tử nguyên dương a1,a2,a3.....aN và dãy B gồm M phần tử nguyên dương b1,b2,b3...bM.
  ký hiệu UCLN(x;y) là UCLN của hai số x và y.
  Yêu cầu: Tìm giá trị lớn nhất của UCLN(ai;bj)với i=1..N;j=1..M.

 2. #352
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  Chưa hiểu đề lắm, bạn cho ví dụ đi.

 3. #353
  Tham gia
  15-02-2016
  Bài viết
  62
  Like
  49
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  program u_c_l_n;
  uses crt;
  const fi='ucln.inp';
  fo='ucln.out';
  var f,g:text;
  procedure motep;
  begin ,
  assign(f,fi);reset(f);
  assign(g,fo);rewrite(g);
  end;
  procedure dongtep;
  begin
  close(f);close(g);
  end;
  function ucln(n,m:integer):integer;
  begin
  while n<>m do
  if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
  ucln:=m;
  end;
  procedure xuli;
  var i,j,n,m,max:integer;
  a,b:array[1..100] of integer;
  begin
  readln(f,n,m);
  for i:=1 to n do read(f,a[i]);
  for j:=1 to m do read(f,b[j]);
  max:=0;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if max<ucln(a[i],b[j]) then max:=ucln(a[i],b[j]);
  writeln(g,max);
  end;
  BEGIN
  motep;
  xuli;
  dongtep;
  end.


  bác test thử xem sao nhá. mình chưa test nên ko biết nod thế nào. sai chỗ nào bác post lên nha

 4. #354
  Tham gia
  15-02-2016
  Bài viết
  62
  Like
  49
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bro giúp minh bài mình post lên với

 5. #355
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  bro là bạn nào vậy ?

 6. #356
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  Để mình post bài mình lên xem sao nha.

 7. #357
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  program gago;
  uses crt;
  var i,j,n,k,l,p,tg,th,tj,m:integer;
  a,b,c,d,e:array[1..100] of integer;
  function gdc(x,y:integer):integer;
  var ucln:integer;
  begin
  while x<>y do
  begin
  if x>y then x:=x-y else y:=y-x;
  ucln:=x;
  end;
  gdc:=ucln;
  end;
  begin
  clrscr;
  write('Nhap so pt mang a:');readln(n);
  writeln('Nhap mang a:');
  for i:=1 to n do
  begin
  write('a[',i,']=');readln(a[i]);
  end;
  writeln;
  writeln('Nhap so pt mang b:'):readln(m);
  writeln('Nhap mang b:');
  for i:=1 to m do
  begin
  write('b[',i,']=');readln(b[i]);
  end;
  k:=0;
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to m do
  begin
  k:=k+1;
  c[k]:=gdc(a[i],b[j]);
  d[k]:=a[i];
  e[k]:=b[j];
  end;
  for i:=1 to k-1 do
  for j:=i+1 to k do
  if c[i]<c[j] then
  begin
  tg:=c[i];
  c[i]:=c[j];
  c[j]:=tg;
  th:=d[i];
  d[i]:=d[j];
  d[j]:=th;
  tj:=e[i];
  e[i]:=e[j];
  e[j]:=tj;
  end;
  writeln('Gia tri lon nhat cua UCLN la:',c[1]);
  for i:=1 to k do
  if c[i]=c[1] then writeln('Do la UCLN cua (',d[i],',',e[i],')');
  readln
  end.

 8. #358
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  Nó hơi dài nhưng đầy đủ và chi tiết hơn, nếu có nhận xét gì thì các mem cứ nói nhé !

 9. #359
  Tham gia
  15-02-2016
  Bài viết
  62
  Like
  49
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  là các pờ rồ ấy các dân chơi học giỏi tin hoc ấy

 10. #360
  Tham gia
  29-02-2016
  Bài viết
  6
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  k:=1;
  for i:=1 to n do
  begin
  k:=k*i;
  while k mod 10=0 do k:=k div 10;
  k:=k mod 1000000;
  ketqua:=k mod 10;
  end;
  Bài tìm chữ số sau số 0 của N!,em mới tham gia diễn đàn nên chưa hiểu rõ cách trả lời lắm
  Được sửa bởi phuchoang2411 lúc 23:38 ngày 29-02-2016

Trang 36 / 38 FirstFirst ... 31333435363738 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •