Biết đến diễn đàn qua đối thủ của mình. Vậy là mình cũng tham gia luôn, rất mong được mọi người giúp đỡ