Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7
 1. #1
  Tham gia
  09-03-2003
  Bài viết
  34
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  How to change title bar font in vb

  Mấy anh giỏi giỏi vb ơi, cho đệ hỏi cái, làm sao đổi được font cuả title bar và menu bar = vb, thay vì vào display setting\ appearance\advance\ rồi chọn font.
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  10-09-2002
  Location
  The Hell
  Bài viết
  636
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Bạn có thể dùng API để làm.

  Private Type LOGFONT
  lfHeight As Long
  lfWidth As Long
  lfEscapement As Long
  lfOrientation As Long
  lfWeight As Long
  lfItalic As Byte
  lfUnderline As Byte
  lfStrikeOut As Byte
  lfCharSet As Byte
  lfOutPrecision As Byte
  lfClipPrecision As Byte
  lfQuality As Byte
  lfPitchAndFamily As Byte
  lfFaceName(1 To 32) As Byte
  End Type

  Private Type NONCLIENTMETRICS
  cbSize As Long
  iBorderWidth As Long
  iScrollWidth As Long
  iScrollHeight As Long
  iCaptionWidth As Long
  iCaptionHeight As Long
  lfCaptionFont As LOGFONT
  iSMCaptionWidth As Long
  iSMCaptionHeight As Long
  lfSMCaptionFont As LOGFONT
  iMenuWidth As Long
  iMenuHeight As Long
  lfMenuFont As LOGFONT
  lfStatusFont As LOGFONT
  lfMessageFont As LOGFONT
  End Type

  Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, lpvParam As NONCLIENTMETRICS, ByVal fuWinIni As Long) As Long

  Private Sub Combo1_Click()
  Dim ncm As NONCLIENTMETRICS
  Dim Orincm As NONCLIENTMETRICS
  Dim Returned As Long
  Dim i As Integer
  ncm.cbSize = Len(ncm)
  Returned = SystemParametersInfo(41, 0, ncm, 0)
  Orincm = ncm
  For i = 1 To Len(Combo1.Text)
  ncm.lfMessageFont.lfFaceName(i) = Asc(Mid(Combo1.Text, i, 1))
  ncm.lfCaptionFont.lfFaceName(i) = Asc(Mid(Combo1.Text, i, 1))
  Next i
  ncm.lfMessageFont.lfFaceName(i) = 0
  ncm.lfCaptionFont.lfFaceName(i) = 0
  Returned = SystemParametersInfo(42, 0, ncm, &H1 Or &H2)
  MsgBox "Message & Caption Font Changed To " & Combo1.Text, vbOKOnly, "NILESH"
  Returned = SystemParametersInfo(42, 0, Orincm, &H1 Or &H2)
  MsgBox "Message & Caption Font Replaced To " & StrConv(Orincm.lfCaptionFont.lfFaceName, vbUnicode), vbOKOnly, "NILESH"
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  Dim i As Integer
  Show
  For i = 1 To 30
  Combo1.AddItem Screen.Fonts(i)
  Next i
  End Sub

 3. #3
  Tham gia
  09-03-2003
  Bài viết
  34
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Oh, very cool, and it'll be more cool if only my form's titlebar's font change, not with orthers application.

 4. #4
  Tham gia
  16-07-2002
  Location
  Ha Noi
  Bài viết
  1,218
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Oh, very cool, and it'll be more cool if only my form's titlebar's font change, not with orthers application.
  In order to solve your request, you have to sub-class to re-draw title-bar, menu... with your font (use TextOut or TextOutW function).
  By the way, i think you should use a "1 byte VN" font (example VietKey font) and change title-bar's system font :-)

 5. #5
  Tham gia
  05-09-2002
  Location
  Cần Đước - Long An
  Bài viết
  1,547
  Like
  0
  Thanked 5 Times in 5 Posts
  cái này dtt_vn mới viết, chưa test với những trường hợp bị lỗi, tuy nhiên, nó cũng được lắm
  Attached Files

 6. #6
  Tham gia
  05-09-2002
  Location
  Cần Đước - Long An
  Bài viết
  1,547
  Like
  0
  Thanked 5 Times in 5 Posts
  cái này là gurhanbutton dùng kèm cho đẹp. nếu không muốn, bạn có thể load lên rồi save hình lại, sau đó bỏ cái ocx này đi
  Attached Files

 7. Thành viên Like bài viết này:


 8. #7
  Tham gia
  25-04-2007
  Bài viết
  2
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xin up lại với ạ...kg download được
  thanks

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •