Trang 15 / 16 FirstFirst ... 101213141516 LastLast
Hiển thị kết quả từ 141 đến 150 / 151
 1. #141
  Tham gia
  20-01-2016
  Bài viết
  5
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Mình cần giúp thuật toán 3 bài tập pascal sau

 2. #142
  Tham gia
  27-01-2016
  Location
  THCS Phan Đăng Lưu
  Bài viết
  57
  Like
  1
  Thanked 92 Times in 39 Posts
  lệnh write dùng để viết ra màn hình.

 3. Thành viên Like bài viết này:


 4. #143
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts

  Các hằng ký tự bàn phím đặc biệt và tổ hợp phím

  Code:
  CONST  {KHAI BÁO HẰNG}
  
     {1. Các phím đặc biệt và tổ hợp phím}
  
     Nul    =  #0;   Home    =  #71;   
     Enter   =  #13;  Ends    =  #79;   
     Esc    =  #27;  Up     =  #72;   
     Spacebar  =  #32;  Down    =  #80;   
     BackSpace =  #8;   Left    =  #75;   
     Tab    =  #9;   Right   =  #77;    
     Ins    =  #82;  PageUp   =  #73;
     Del    =  #83;  PageDown  =  #81;
  
     AltA = #30;   AltJ = #36;   AltS = #31;
     AltB = #48;   AltK = #37;   AltT = #20;
     AltC = #46;   AltL = #38;   AltU = #22;
     AltD = #32;   AltM = #50;   AltV = #47;
     AltE = #18;   AltN = #49;   AltW = #17;
     AltF = #33;   AltO = #24;   AltX = #45;
     AltG = #34;   AltP = #25;   AltY = #21;
     AltH = #35;   AltQ = #16;   AltZ = #44;
     AltI = #23;   AltR = #19;
  
     CtrlLeft   =  #115;
     CtrlRight  =  #116;
     CtrlEnd   =  #117;
     CtrlHome   =  #119;
     CtrlPageDown =  #118;
     CtrlPageUp  =  #132;   
  
     F1 = #59;   ShiftF1 = #84;   CtrlF1 = #94;   AltF1 = #104;
     F2 = #60;   ShiftF2 = #85;   CtrlF2 = #95;   AltF2 = #105;
     F3 = #61;   ShiftF3 = #86;   CtrlF3 = #96;   AltF3 = #106;
     F4 = #62;   ShiftF4 = #87;   CtrlF4 = #97;   AltF4 = #107;
     F5 = #63;   ShiftF5 = #88;   CtrlF5 = #98;   AltF5 = #108;
     F6 = #64;   ShiftF6 = #89;   CtrlF6 = #99;   AltF6 = #109;
     F7 = #65;   ShiftF7 = #90;   CtrlF7 = #100;   AltF7 = #110;
     F8 = #66;   ShiftF8 = #91;   CtrlF8 = #101;   AltF8 = #111;
     F9 = #67;   ShiftF9 = #92;   CtrlF9 = #102;   AltF9 = #112;
     F10= #68;   ShiftF10= #93;   CtrlF10= #103;   AltF10= #113;
  
     {2. Các mã phím khác: A..Z, a..z, ... => xem trong bảng mã ASCII}
  Được sửa bởi ada95 lúc 08:31 ngày 05-08-2016

 5. Thành viên Like bài viết này:


 6. #144
  Tham gia
  19-09-2016
  Bài viết
  3
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Nhờ pro cho thuật toán bài sau

  Bài 1: Người ta xây dựng một số A gồm vô hạn chữ số chỉ gồm các chữ số 0, 1, 2 qua một số bước như sau:
  Bước 0: Gán cho chữ số đầu tiên của A là a1=0
  Bước k+1: Giả sử ở bước k đã hình thành được m số hạng đầu của A là a1a2...am thì tại bước k+1 có 2m số hạng đầu của A là a1a2...amb1b2...bm mà với 1≤i≤m thì bi=(ai+1) mod 3
  Như vậy các giai đoạn đầu hình thành số A như sau:
  0 → 01 → 0112 → 0112.1220 → 01121220.12202001 → 0112122012202001.1220200120010112.
  Yêu cầu in ra chữ số N của A. (N≤1018)
  Ví dụ N=4 thì aN=2; N=8 thì aN=0.
  Input: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N
  Output: Mỗi dòng ghi kết quả tương ứng
  Example:
  Input Output
  4 2
  8 0
  Bài 2. Cho dãy n số nguyên dương a1, a2, ..., an. Hỏi rằng số nguyên dương nhỏ nhất không thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hoặc nhiều số trong các số đã cho (mỗi số không quá 1 lần) là bao nhiêu.
  Ví dụ: Với dãy 1, 1, 2, 2, 2, 10, 10, 15 thì số 9 là số nhỏ nhất không thể biểu diễn được.
  Input: Dòng đầu ghi số n (n≤1000). Tiếp theo ghi các số a1, a2, ..., an
  Output: Một dòng duy nhất ghi kết quả tìm được
  Example:
  Input
  8
  1 1 2 2 2 10 10 10
  Output
  9

 7. #145
  Tham gia
  19-09-2016
  Bài viết
  3
  Like
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Có bạn nào có thuật toán hay giải quyết hai bài trên không nhỉ?

 8. #146
  Tham gia
  05-12-2008
  Location
  Tây Ninh
  Bài viết
  150
  Like
  1
  Thanked 4 Times in 2 Posts
  Quote Được gửi bởi hocpascal1 View Post
  Bài 1: Người ta xây dựng một số A gồm vô hạn chữ số chỉ gồm các chữ số 0, 1, 2 qua một số bước như sau:
  Bước 0: Gán cho chữ số đầu tiên của A là a1=0
  Bước k+1: Giả sử ở bước k đã hình thành được m số hạng đầu của A là a1a2...am thì tại bước k+1 có 2m số hạng đầu của A là a1a2...amb1b2...bm mà với 1≤i≤m thì bi=(ai+1) mod 3
  Như vậy các giai đoạn đầu hình thành số A như sau:
  0 → 01 → 0112 → 0112.1220 → 01121220.12202001 → 0112122012202001.1220200120010112.
  Yêu cầu in ra chữ số N của A. (N≤1018)
  Ví dụ N=4 thì aN=2; N=8 thì aN=0.
  Input: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N
  Output: Mỗi dòng ghi kết quả tương ứng
  Example:
  Input Output
  4 2
  8 0
  Bài 2. Cho dãy n số nguyên dương a1, a2, ..., an. Hỏi rằng số nguyên dương nhỏ nhất không thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hoặc nhiều số trong các số đã cho (mỗi số không quá 1 lần) là bao nhiêu.
  Ví dụ: Với dãy 1, 1, 2, 2, 2, 10, 10, 15 thì số 9 là số nhỏ nhất không thể biểu diễn được.
  Input: Dòng đầu ghi số n (n≤1000). Tiếp theo ghi các số a1, a2, ..., an
  Output: Một dòng duy nhất ghi kết quả tìm được
  Example:
  Input
  8
  1 1 2 2 2 10 10 10
  Output
  9
  Bài 2 của bác, chỉ có n số <1000, vậy trước tiên bác sort hết 1000 số theo thứ tự bé đến lớn trước, rồi sau đó cộng dần vào xem sao ?

 9. #147
  Tham gia
  22-05-2017
  Bài viết
  12
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Sẽ nhanh hơn nữa nếu chỉnh lại từ 2 - trunc(sqrt(n)).
  Vì round làm tròn chính xác, còn trunc làm tròn xuống nên sẽ giảm bớt được đi 1 lần lặp

 10. #148
  Tham gia
  22-05-2017
  Bài viết
  12
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Thật buồn cười, mấy phím chức năng đó phải bao gồm mã #0 và mã phím.
  Chứ như bạn nói Alt+D là #32, #32 chẳng phải dấu cách sao.
  Nên chỉnh lại Alt+D là #0#32 mới đúng

 11. Thành viên Like bài viết này:


 12. #149
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Quote Được gửi bởi Vuio View Post
  Thật buồn cười, mấy phím chức năng đó phải bao gồm mã #0 và mã phím.
  Chứ như bạn nói Alt+D là #32, #32 chẳng phải dấu cách sao.
  Nên chỉnh lại Alt+D là #0#32 mới đúng
  '---------------------------------
  Cảm ơn bạn đã chỉ ra chỗ sai!
  Vì cái này làm lâu rồi, sau đó tổng hợp lại.
  Bữa nào cài lại win XP hay win98, chạy thực hành lại để viết cho đúng.
  '---
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

 13. #150
  Tham gia
  13-08-2012
  Location
  Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  Bài viết
  88
  Like
  8
  Thanked 9 Times in 8 Posts
  Quote Được gửi bởi ada95 View Post
  '---------------------------------
  Cảm ơn bạn đã chỉ ra chỗ sai!
  Vì cái này làm lâu rồi, sau đó tổng hợp lại.
  Bữa nào cài lại win XP hay win98, chạy thực hành lại để viết cho đúng.
  '---
  (* SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BÀI ĐĂNG TẠI #143 *)
  {Các hằng ký tự bàn phím đặc biệt và tổ hợp phím}

  (*
  Mỗi khi ta nhấn một phím, trong vùng đệm 2 byte sẽ được nạp 1 hoặc 2 byte tuỳ theo kiểu phím đã nhấn. Nếu là phím thường như a, b, c, %, $,... trong vùng đệm sẽ được nạp 1 byte chứa mã ASCII của kí tự tương ứng. Nếu ta nhấn phím mở rộng như F1,..., F10, các phím dịch chuyển con trỏ, ­, ®, ¬, ¯, Ins (chèn), Del (xoá), PageUp/PgUp (lên một trang), PageDown/PgDn (xuống một trang),... trong vùng đệm sẽ được nạp hai byte, byte thứ nhất có giá trị 0, byte thứ hai chứa mã riêng của phím đã nhấn. Mã riêng này có thể trùng với mã của các kí tự thường. Thí dụ, khi ta nhấn phím mở rộng F10 trong vùng đệm sẽ được nạp 2 byte (0, 68). Mã riêng 68 trùng với mã của kí tự D. Hàm ReadKey cho ta kí tự của phím đã nhấn và không hiển thị kí tự đó (trên màn hình), ta gọi là hàm nhận thầm một kí tự. ReadKey trước hết kiểm tra vùng đệm bàn phím xem còn byte nào chưa được đọc không. Nếu còn, ReadKey sẽ đọc byte đó. Ngược lại, nếu vùng đệm trống, ReadKey sẽ chờ để ta nhấn một phím rồi sau đó đọc 1 byte từ vùng đệm.
  *)


  CONST
  {Các phím thường}
  Nul = #0;
  BackSpace = #8;
  Tab = #9;
  Enter = #13;
  Esc = #27;
  SpaceBar = #32;

  {Các tổ hợp mở rộng, đặc biệt}
  Ins = #82;
  Del = #83;

  Home = #71;
  Ends = #79;
  PageUp = #73;
  PageDown =#81;

  Up = #72;
  Down = #80;
  Left = #75;
  Right = #77;

  Alt_A = #30;
  Alt_B = #48;
  Alt_C = #46;
  Alt_D = #32;
  Alt_E = #18;
  Alt_F = #33;
  Alt_G = #34;
  Alt_H = #35;
  Alt_I = #23;
  Alt_J = #36;
  Alt_K = #37;
  Alt_L = #38;
  Alt_M = #50;
  Alt_N = #49;
  Alt_O = #24;
  Alt_P = #25;
  Alt_Q = #16;
  Alt_R = #19;
  Alt_S = #31;
  Alt_T = #20;
  Alt_U = #22;
  Alt_V = #47;
  Alt_W = #17;
  Alt_X = #45;
  Alt_Y = #21;
  Alt_Z = #44;

  Ctrl_Left = #115;
  Ctrl_Right = #116;
  Ctrl_Home = #119;
  Ctrl_End = #117;
  Ctrl_PageUp = #132;
  CtrlP_PageDown = #118;

  F1 = #59;
  F2 = #60;
  F3 = #61;
  F4 = #62;
  F5 = #63;
  F6 = #64;
  F7 = #65;
  F8 = #66;
  F9 = #67;
  F10= #68;
  F11= #133; {*}
  F12= #134; {*}

  Shift_F1 = #84;
  Shift_F2 = #85;
  Shift_F2 = #85;
  Shift_F3 = #86;
  Shift_F4 = #87;
  Shift_F5 = #88;
  Shift_F6 = #89;
  Shift_F7 = #90;
  Shift_F8 = #91;
  Shift_F9 = #92;
  Shift_F10= #93;
  Shift_F11= #135; {*}
  Shift_F12= #136; {*}

  Ctrl_F1 = #94;
  Ctrl_F2 = #95;
  Ctrl_F3 = #96;
  Ctrl_F4 = #97;
  Ctrl_F5 = #98;
  Ctrl_F6 = #99;
  Ctrl_F7 = #100;
  Ctrl_F8 = #101;
  Ctrl_F9 = #102;
  Ctrl_F10= #103;
  Ctrl_F11= #137; {*}
  Ctrl_F12= #138; {*}

  Alt_F1=#104;
  Alt_F2=#105;
  Alt_F3=#106;
  Alt_F4=#107;
  Alt_F5=#108;
  Alt_F6=#109;
  Alt_F7=#110;
  Alt_F8=#111;
  Alt_F9=#112;
  Alt_F10=#113;
  Alt_F11=#139; {*}
  Alt_F12=#140; {*}


  Alt_0 = #129;
  Alt_1 = #120;
  Alt_2 = #121;
  Alt_3 = #122;
  Alt_4 = #123;
  Alt_5 = #124;
  Alt_6 = #125;
  Alt_7 = #126;
  Alt_8 = #127;
  Alt_9 = #128;


  Shift_Tab = #15; {*}
  Ctrl_Tab = #148; {*}
  Alt_Tab = #165; {*}
  Alt_Esc = #1; {*}
  Alt_BackSpace =#14;{*}


  Ctrl_PrintScreen = #114;
  Unus Pro Omnibus, Omnes Pro Uno

Trang 15 / 16 FirstFirst ... 101213141516 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •