Không hiểu tại sao mà máy nhà e dạo này chạy rất chậm.Mà khi khởi động thì trên desktop luôn xuất hiện 1 folder với tên là bin (mặc dù đã xóa rôi nhưng mỗi lần khởi động lại là nó lại hiện). Trong C:\WINDOWS\system32 có 1 foder tên là "dt" cứ xóa đi là nó hiện lại, không cách nào xóa được (e dùng Spybot - Search & Destroy tìm ra con "perfect keyloger" nằm trong thư mục đó). dùng Spybot - Search & Destroy (for blind users) fix rồi nhưng lần sau scan lại vẫn xuất hiện.
Có bác nào biết cách giải quyết vấn đề này chỉ giúp e với!