Đang tìm mua main GA-P55-UD6 (rev. 1.0), bác nào biết hay có thì giới thiệu giùm ạ.