Chào mọi người. Mình gặp một bài toán này: Điều khiển 1 máy công nghiệp, máy này nhuộm mẫu cho xưởng. Mình muốn lập trình C cho máy đó. Yêu cầu như sau:
-Máy gồm 3 hàng cốc. (bao nhiêu cốc trong 1 hàng không quan trọng vì chạy cung nhau)
-Trên màn hình sẽ có chế độ chọn các hàng chạy, có thể 1,2, hoặc cả 3 hàng cùng cháy, tùy chọn.
-Có 5 chương trình chạy, mỗi chương trình gồm có 25 bước, mỗi bước tùy chon 1 trong 6 quá trình , mỗi quá trình được cài đặt thời gian chạy cụ thể. Khi chạy hết thời gian của quá trình đó, máy sẽ tự động chuyển sang bước tiếp theo đến khi hết bước 25 thì dừng lại. Nếu quá trình nào thời gian để là 0 thì tự động chuyển sang bước tiếp theo.
Hiện em chưa có hướng giải quyết, rất mong mọi người hỗ trợ cho phần này.
Em cảm ơn cả nhà