Muôn vàn cơn bệnh kéo theo khi ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, lật từng trang tài liệu, cố gắng hiểu từng câu, từng từ... và cuối cùng là cảm giác muốn đầu hàng với đống tài liệu.

Nhưng nếu có sự giúp đỡ của Doctranslate thì việc dịch tài liệu từ "oh no" sẽ thành "oh wow".

+ Bằng việc dịch hàng trăm trang tài liệu chỉ trong 1-2 phút
+ Dịch đúng chuyên ngành, đảm bảo mạch lạc nhờ vào công cụ AI

Nếu như không tin thì trải nghiệm thử là biết nha!!