Chương trình Toán IGCSE là lựa chọn ưu tiên hàng đầu nếu học sinh đang băn khoăn tìm cho mình chương trình học chất lượng ngay từ khi ở bậc phổ thông.

IGCSE là chương trình Phổ thông Trung học Quốc tế kéo dài 2 năm dành cho học sinh lớp 9-10 do Cambridge quản lý, là nền tảng vững chắc để học lên bậc cao hơn như A-level hoặc IB.

Chương trình Toán IGCSE
Chương trình Toán igcse math được sắp xếp theo các chủ đề như số, đại số, hình học và không gian, xác suất và thống kê, nhằm phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc, khái niệm và phương pháp toán học bằng cách khuyến khích sự tự tin, mang lại thái độ tích cực đối với toán học cho học sinh.

Môn học giúp học sinh áp dụng trong các tình huống hằng ngày và thế giới xung quanh, phát triển khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, trình bày các giải pháp rõ ràng, kiểm tra và giải thích kết quả.

Chương trình Toán IGCSE còn giúp học sinh nhận biết khi nào và làm thế nào một tình huống có thể được biểu diễn bằng toán học, xác định và giải thích các yếu tố có liên quan, chọn một phương pháp toán học thích hợp để giải quyết vấn đề và đánh giá phương pháp được sử dụng.

Qua đó, học sinh sẽ sử dụng toán học như phương tiện giao tiếp, tập trung vào việc biểu thức rõ ràng và có cấu trúc, phát triển khả năng ứng dụng toán học vào các môn học khác, đặc biệt là khoa học và công nghệ, nhờ vậy mà tăng cường khả năng suy luận logic và rút ra kết luận, giúp học sinh có được nền tảng để nghiên cứu sâu hơn.