Xin chào mọi người!
Xin chào Admin, Mod!
Xin cho phép được đăng trong luồng này các chương trình viết bằng ngôn ngữ ADA, vì cũng xuất phát từ Pascal. Nhưng chặt chẽ ãng mạn hơn từ ADA..
Chúc vui, và nhiều sức khỏe!