🌏Ứng dụng BigSeller APP có gì?
✈️Nhận thông báo đơn hàng mới mọi lúc mọi nơi
✈️Xử lý đơn hàng như chuẩn bị hàng, in phiếu giao hàng và quét giao hàng v.v
✈️Kiểm kho nhanh
✈️Quét kiểm tra đơn hàng, quét gửi hình ảnh, quét giao hàng
✈️Check báo cáo bán hàng trong ngày😍😍😍

Dùng BigSeller, yên tâm đi du lịch dịp lễ chỉ với 1 chiếc điện thoại cầm tay!