Nguồn hàng Trung Quốc: sao chép về, dịch văn bản, dịch ảnh, chỉnh sửa ảnh, tải lên các sàn Shopee, Lazada, TTS,...
Nhiều công đoạn mất nhiều thời gian, nhưng bạn không phải lo về điều đó nếu có BigSeller!

Sau khi copy về các shop, hỗ trợ dịch các thông tin Tên sản phẩm, Mỗ tả sản phẩm và Phân loại sản phẩm từ tiếng Trung hoặc tiếng Anh sang các thứ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Trung phồn thể.

Còn đưa ra các ý kiến nếu bạn nhập hàng từ nền tảng 1688 của Trung Quốc, đây là một nền tàng có nguồn hàng đông và cũng là nền tàng TMĐT rất lớn của Trung Quốc.

BigSeller hỗ trợ tính năng Sao chép sản phẩm 1688 về các shop của bạn, hỗ trợ dịch một click chuột các thông tin của sản phẩm, giúp bạn tăng hiệu suất và tránh nhiều điều phức tạp khi kinh doanh online.