Làm thế nào để có thể lọc nhanh các đơn hàng Giao hàng ưu tiên Lazada trên BigSeller?
Tại các trạng thái 【Chờ xử lý】【 Chờ in】【Tạm giữ】, bạn có thể lọc nhanh các đơn hàng yêu cầu giao hàng ưu tiên.

P/S: Lazada Priority Delivery Program được đưa ra để giao hàng nhanh chóng trong cùng một khu vực thành phố. Người mua có thể nhận được đơn hàng của họ trong vòng 2 ngày kể từ khi chốt đơn, góp phần mang lại trải nghiệm mua hàng tốt hơn cho họ.