Khi có đánh giá xếp hạng sao của khách hàng, bạn cần vào seller center để phản hồi khách tạo ấn tượng với khách hàng, bạn làm điều này nếu thi thoảng có 1 vài đơn hàng nhưng có nhiều đơn hàng thì làm thế nào?😂
Tính năng tự động trả lời đánh giá của khách hàng khi đơn hàng đã hoàn thành giúp bạn kịp thời phản hồi đánh giá của khách hàng, nâng cao độ chuyên nghiệp của shop.💪💪💪