Cần thuê coder javascript, code về jwplayer

yêu cầu:
1: jwplayer dùng hls.js provider for jwplayer ( https :// github@com /hola/ jwplayer-hlsjs )
2: jwplayer bản 8 càng tốt
3: chạy hls khi chuyển resolution thì phải load mới resolution đó, k dùng resolution cũ, ví dụ đang xem 360p, nó load đc 3 phút rồi, chuyển sang 720p thì ngay từ giây đó phải xem 720p chứ k xem 360p rồi hết 3 phút preload đó mới xem được 720p