mình đang muốn kết hợp 1 vài đội dev chuyên CNN deep learning ở hn cùng làm hệ check máy tính cũ, định giá nó
ai hứng thú liên hệ công ty thinkdiff nhé