"Dù ai nói tới nói lui
Yêu em một chút vẫn vui hơn nhiều"